Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 13 czerwca 2012 r. - Strasburg

3. Gwinea Bissau (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Gwinea Bissau

Debata odbyła się dnia 23 maja 2012 (pkt 13 protokołu z dnia 23.5.2012).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Charles Tannock w imieniu grupy ECR w sprawie sytuacji w Gwinei Bissau (B7-0277/2012);

- Charles Goerens w imieniu grupy ALDE w sprawie sytuacji w Gwinei Bissau (B7-0282/2012);

- Diogo Feio, Filip Kaczmarek, Paulo Rangel, Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Rafał Trzaskowski i Mario Mauro w imieniu grupy PPE w sprawie wojskowego zamachu stanu w Gwinei Bissau (B7-0283/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari i Ricardo Cortés Lastra w imieniu grupy S&D w sprawie sytuacji w Gwinei Bissau (B7-0284/2012);

- João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer i Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie sytuacji w Gwinei Bissau (B7-0293/2012);

- Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda i Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie Gwinei Bissau (B7-0294/2012).

Głosowanie: pkt 9.3 protokołu z dnia 13.6.2012.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności