Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 13 iunie 2012 - Strasbourg

3. Guineea-Bissau (propuneri de rezoluţie depuse)

Declaraţia Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Guineea-Bissau

Dezbaterea a avut loc la 23 mai 2012 (punctul 13 al PV din 23.5.2012).

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Charles Tannock, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Guineea-Bissau (B7-0277/2012);

- Charles Goerens, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Guineea-Bissau (B7-0282/2012);

- Diogo Feio, Filip Kaczmarek, Paulo Rangel, Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Rafał Trzaskowski şi Mario Mauro, în numele Grupului PPE, referitoare la lovitura de stat militară din Guineea-Bissau (B7-0283/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari şi Ricardo Cortés Lastra, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Guineea-Bissau (B7-0284/2012);

- João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer şi Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Guineea-Bissau (B7-0293/2012);

- Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda şi Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Guineea-Bissau (B7-0294/2012).

Vot: punctul 9.3 al PV din 13.6.2012.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate