Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/2678(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B7-0278/2012

Debatten :

PV 13/06/2012 - 6
CRE 13/06/2012 - 6

Stemmingen :

PV 13/06/2012 - 9.1
CRE 13/06/2012 - 9.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 13 juni 2012 - Straatsburg

6. Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (28-29 juni 2012) - Meerjarig financieel kader en eigen middelen (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (28-29 juni 2012) - Meerjarig financieel kader en eigen middelen

Nicolai Wammen (fungerend voorzitter van de Raad) en José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Joseph Daul, namens de PPE-Fractie, die tevens ingaat op een opmerking van Daniel Cohn-Bendit, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, en Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Roger Helmer, Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, Martin Callanan, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Graham Watson, Nigel Farage, namens de EFD-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Lucas Hartong, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van László Surján, Herbert Reul, Ivailo Kalfin, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van William (The Earl of) Dartmouth, Anne E. Jensen, Helga Trüpel, Jan Zahradil en Marta Andreasen.

VOORZITTER: Georgios PAPASTAMKOS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ana Gomes, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Marta Andreasen, die deze beantwoordt, Takis Hadjigeorgiou, Hans-Peter Martin en Alain Lamassoure.

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Göran Färm, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Hans-Peter Martin, Carl Haglund, François Alfonsi, Richard Ashworth, Mario Borghezio, Willy Meyer, Andrew Henry William Brons, Mario Mauro, Patrizia Toia, Sylvie Goulard, Lajos Bokros, Angelika Werthmann, Reimer Böge, Jutta Haug en Liisa Jaakonsaari, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Reimer Böge, die deze beantwoordt, Alexander Graf Lambsdorff, Jean-Pierre Audy, Anni Podimata, Jean-Luc Dehaene, Catherine Trautmann, Jacek Saryusz-Wolski, Enrique Guerrero Salom, Marian-Jean Marinescu, Constanze Angela Krehl, Jaime Mayor Oreja, Glenis Willmott, Georgios Papastamkos, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van László Surján, Danuta Maria Hübner, Giovanni La Via en Paulo Rangel.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi, Danuta Jazłowiecka, Juan Fernando López Aguilar, Peter van Dalen en Isabelle Durant.

Het woord wordt gevoerd door Janusz Lewandowski (lid van de Commissie) en Nicolai Wammen.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Marta Andreasen, namens de EFD-Fractie, over het meerjarig financieel kader en eigen middelen (B7-0278/2012);

- Martin Callanan, Richard Ashworth, Geoffrey Van Orden, Anthea McIntyre, James Nicholson en Struan Stevenson, namens de ECR-Fractie, over het meerjarig financieel kader en eigen middelen (B7-0279/2012);

- Joseph Daul, namens de PPE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Rebecca Harms en Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, en Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, over het meerjarig financieel kader en eigen middelen (B7-0303/2012).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.1 van de notulen van 13.6.2012.

Juridische mededeling - Privacybeleid