Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0442(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0142/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0142/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/06/2012 - 7.6
CRE 13/06/2012 - 7.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0244

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Ιουνίου 2012 - Στρασβούργο

7.6. Επέκταση της γεωγραφικής έκτασης των εργασιών της ΕΤΑΑ στη νότια και ανατολική Μεσόγειο ***I (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις τροποποιήσεις της συμφωνίας για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) με τις οποίες επεκτείνεται το γεωγραφικό πεδίο των εργασιών της ΕΤΑΑ στη νότια και την ανατολική Μεσόγειο [COM(2011)0905 - C7-0523/2011- 2011/0442(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Slavi Binev (A7-0142/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2012)0244)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0244)

Παρέμβαση

Slavi Binev (εισηγητής) πριν από την ψηφοφορία.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου