Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2678(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0278/2012

Συζήτηση :

PV 13/06/2012 - 6
CRE 13/06/2012 - 6

Ψηφοφορία :

PV 13/06/2012 - 9.1
CRE 13/06/2012 - 9.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Ιουνίου 2012 - Στρασβούργο

9.1. Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και ίδιοι πόροι (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0278/2012, B7-0279/2012 και B7-0303/2012

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0278/2012

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0279/2012

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0303/2012

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0245)

Παρέμβαση

Alain Lamassoure (πρόεδρος της επιτροπής BUDG) πριν από την ψηφοφορία.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου