Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2660(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0277/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/06/2012 - 9.3
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0247

Протокол
Сряда, 13 юни 2012 г. - Страсбург

9.3. Гвинея-Бисау (гласуване)

Разискването се състоя на 23 май 2012 г. (точка 13 от протокола от 23.5.2012 г).

Предложенията за резолюции бяха обявени на 13 юни 2012 г. (точка 3 от протокола от 13.6.2012 г).

Предложения за резолюция B7-0277/2012, B7-0282/2012, B7-0283/2012, B7-0284/2012, B7-0293/2012 и B7-0294/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0277/2012

(за замяна на B7-0277/2012, B7-0282/2012, B7-0283/2012, B7-0284/2012, B7-0293/2012 и B7-0294/2012):

внесени от следните членове на ЕП:

Diogo Feio, Filip Kaczmarek, Paulo Rangel, Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Rafał Trzaskowski, Monica Luisa Macovei и Mario Mauro, от името на групата PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari и Ricardo Cortés Lastra, от името на групата S&D,

Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort и Marietje Schaake, от името на групата ALDE,

Rui Tavares и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE,

Charles Tannock, от името на групата ECR,

Marisa Matias и Alda Sousa, от името на групата GUE/NGL.

приема се (P7_TA(2012)0247)

Правна информация - Политика за поверителност