Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2660(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0277/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/06/2012 - 9.3
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0247

Proces-verbal
Miercuri, 13 iunie 2012 - Strasbourg

9.3. Guineea-Bissau (vot)

Dezbaterea a avut loc la 23 mai 2012 (punctul 13 al PV din 23.5.2012).

Propunerile de rezoluţie au fost anunţate la 13 iunie 2012 (punctul 3 al PV din 13.6.2012).

Propuneri de rezoluţii B7-0277/2012, B7-0282/2012, B7-0283/2012, B7-0284/2012, B7-0293/2012 şi B7-0294/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0277/2012

(care înlocuieşte B7-0277/2012, B7-0282/2012, B7-0283/2012, B7-0284/2012, B7-0293/2012 şi B7-0294/2012):

depusă de următorii deputaţi:

Diogo Feio, Filip Kaczmarek, Paulo Rangel, Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Rafał Trzaskowski, Monica Luisa Macovei şi Mario Mauro, în numele Grupului PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari şi Ricardo Cortés Lastra, în numele Grupului S&D,

Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort şi Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE,

Rui Tavares şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock, în numele Grupului ECR,

Marisa Matias şi Alda Sousa, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2012)0247)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate