Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2659(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0281/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/06/2012 - 9.4
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0248

Протокол
Сряда, 13 юни 2012 г. - Страсбург

9.4. Судан и Южен Судан (гласуване)

Разискването се състоя на 23 май 2012 г. (точка 12 от протокола от 23.5.2012 г).

Предложенията за резолюции бяха обявени на 13 юни 2012 г. (точка 4 от протокола от 13.6.2012 г).

Предложения за резолюция B7-0281/2012, B7-0285/2012, B7-0286/2012, B7-0287/2012, B7-0288/2012 и B7-0298/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0281/2012

(за замяна на B7-0281/2012, B7-0285/2012, B7-0286/2012, B7-0287/2012, B7-0288/2012 и B7-0298/2012):

внесени от следните членове на ЕП:

Мария Неделчева, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Horst Schnellhardt, Rafał Trzaskowski, Cristian Dan Preda, Michèle Striffler, Michael Gahler, Joachim Zeller, Надежда Нейнски, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Frank Engel и Mario Mauro, от името на групата PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Pino Arlacchi, Patrice Tirolien и Liisa Jaakonsaari, от името на групата S&D,

Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort и Marietje Schaake, от името на групата ALDE,

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE,

Charles Tannock, Nirj Deva, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba и Jan Zahradil, от името на групата ECR,

Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL.

приема се (P7_TA(2012)0248)

Правна информация - Политика за поверителност