Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2659(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0281/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/06/2012 - 9.4
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0248

Protokoll
Kolmapäev, 13. juuni 2012 - Strasbourg

9.4. Sudaan ja Lõuna-Sudaan (hääletus)

Arutelu toimus 23. mail 2012 (23.5.2012 protokolli punkt 12).

Resolutsiooni ettepanekutest teatati 13. juunil 2012 (13.6.2012 protokolli punkt 4).

Resolutsiooni ettepanekud B7-0281/2012, B7-0285/2012, B7-0286/2012, B7-0287/2012, B7-0288/2012 ja B7-0298/2012

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 10)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0281/2012

(asendades B7-0281/2012, B7-0285/2012, B7-0286/2012, B7-0287/2012, B7-0288/2012 ja B7-0298/2012),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Horst Schnellhardt, Rafał Trzaskowski, Cristian Dan Preda, Michèle Striffler, Michael Gahler, Joachim Zeller, Nadezhda Neynsky, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Frank Engel ja Mario Mauro fraktsiooni PPE nimel,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Pino Arlacchi, Patrice Tirolien ja Liisa Jaakonsaari fraktsiooni S&D nimel,

Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort ja Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel,

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Charles Tannock, Nirj Deva, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba ja Jan Zahradil fraktsiooni ECR nimel,

Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2012)0248)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika