Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2659(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0281/2012

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/06/2012 - 9.4
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0248

Pöytäkirja
Keskiviikko 13. kesäkuuta 2012 - Strasbourg

9.4. Sudan ja Etelä-Sudan (äänestys)

Keskustelu käytiin 23. toukokuuta 2012 (istunnon pöytäkirja 23.5.2012, kohta 12).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 13. kesäkuuta 2012 (istunnon pöytäkirja 13.6.2012, kohta 4).

Päätöslauselmaesitykset B7-0281/2012, B7-0285/2012, B7-0286/2012, B7-0287/2012, B7-0288/2012 ja B7-0298/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0281/2012

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0281/2012, B7-0285/2012, B7-0286/2012, B7-0287/2012, B7-0288/2012 ja B7-0298/2012):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Horst Schnellhardt, Rafał Trzaskowski, Cristian Dan Preda, Michèle Striffler, Michael Gahler, Joachim Zeller, Nadezhda Neynsky, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Frank Engel ja Mario Mauro PPE-ryhmän puolesta,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Pino Arlacchi, Patrice Tirolien ja Liisa Jaakonsaari S&D-ryhmän puolesta,

Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort ja Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta,

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta,

Charles Tannock, Nirj Deva, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba ja Jan Zahradil ECR-ryhmän puolesta,

Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0248)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö