Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2659(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0281/2012

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/06/2012 - 9.4
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0248

Zápisnica
Streda, 13. júna 2012 - Štrasburg

9.4. Sudán a Južný Sudán (hlasovanie)

Rozprava sa konala 23. mája 2012 (bod 12 zápisnice zo dňa 23. 5. 2012).

Návrhy uznesení boli oznámené 13. júna 2012 (bod 4 zápisnice zo dňa 13. 6. 2012).

Návrhy uznesení B7-0281/2012, B7-0285/2012, B7-0286/2012, B7-0287/2012, B7-0288/2012 a B7-0298/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0281/2012

(nahrádzajúci B7-0281/2012, B7-0285/2012, B7-0286/2012, B7-0287/2012, B7-0288/2012 a B7-0298/2012):

podaný týmito poslancami:

Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Horst Schnellhardt, Rafał Trzaskowski, Cristian Dan Preda, Michèle Striffler, Michael Gahler, Joachim Zeller, Nadezhda Neynsky, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Frank Engel a Mario Mauro v mene skupiny PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Pino Arlacchi, Patrice Tirolien a Liisa Jaakonsaari v mene skupiny S&D,

Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort a Marietje Schaake v mene skupiny ALDE,

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE,

Charles Tannock, Nirj Deva, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba a Jan Zahradil v mene skupiny ECR,

Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2012)0248)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia