Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2659(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0281/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/06/2012 - 9.4
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0248

Protokoll
Onsdagen den 13 juni 2012 - Strasbourg

9.4. Sudan och Sydsudan (omröstning)

Debatten hölls den 23 maj 2012 (punkt 12 i protokollet av den 23.5.2012).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 13 juni 2012 (punkt 4 i protokollet av den 13.6.2012).

Resolutionsförslag B7-0281/2012, B7-0285/2012, B7-0286/2012, B7-0287/2012, B7-0288/2012 och B7-0298/2012

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0281/2012

(ersätter B7-0281/2012, B7-0285/2012, B7-0286/2012, B7-0287/2012, B7-0288/2012 och B7-0298/2012):

inlämnat av följande ledamöter:

Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Horst Schnellhardt, Rafał Trzaskowski, Cristian Dan Preda, Michèle Striffler, Michael Gahler, Joachim Zeller, Nadezhda Neynsky, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Frank Engel och Mario Mauro för PPE-gruppen,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Pino Arlacchi, Patrice Tirolien och Liisa Jaakonsaari för S&D-gruppen,

Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort och Marietje Schaake för ALDE-gruppen,

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen,

Charles Tannock, Nirj Deva, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba och Jan Zahradil för ECR-gruppen,

Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2012)0248)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy