Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2669(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000110/2012 (B7-0117/2012)

Keskustelut :

PV 13/06/2012 - 15
CRE 13/06/2012 - 15

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Keskiviikko 13. kesäkuuta 2012 - Strasbourg

15. Eurooppalaisen yhtiöoikeuden tulevaisuus (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suullinen kysymys (O-000110/2012) Klaus-Heiner Lehne JURI-valiokunnan puolesta komissiolle: Eurooppalaisen yhtiöoikeuden tulevaisuus (B7-0117/2012)

Klaus-Heiner Lehne esitteli suullisen kysymyksen.

Michel Barnier (komission jäsen) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Tadeusz Zwiefka PPE-ryhmän puolesta, Evelyn Regner S&D-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, Amelia Andersdotter Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dimitar Stoyanov, Raffaele Baldassarre, Alexandra Thein, Sebastian Valentin Bodu ja Salvatore Iacolino.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Sergio Gaetano Cofferati, Lena Kolarska-Bobińska, Jutta Steinruck ja Jaroslav Paška.

Michel Barnier käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Klaus-Heiner Lehne JURI-valiokunnan puolesta eurooppalaisen yhtiöoikeuden tulevaisuudesta (B7-0299/2012).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.6.2012, kohta 11.7.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö