Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2669(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000110/2012 (B7-0117/2012)

Debatter :

PV 13/06/2012 - 15
CRE 13/06/2012 - 15

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 13 juni 2012 - Strasbourg

15. Framtiden för EU:s bolagsrätt (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Muntlig fråga (O-000110/2012) från Klaus-Heiner Lehne, för utskottet JURI, till kommissionen: Framtiden för EU:s bolagsrätt (B7-0117/2012)

Klaus-Heiner Lehne utvecklade den muntliga frågan.

Michel Barnier (ledamot av kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Tadeusz Zwiefka för PPE-gruppen, Evelyn Regner för S&D-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Amelia Andersdotter för Verts/ALE-gruppen, Dimitar Stoyanov, grupplös, Raffaele Baldassarre, Alexandra Thein, Sebastian Valentin Bodu och Salvatore Iacolino.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sergio Gaetano Cofferati, Lena Kolarska-Bobińska, Jutta Steinruck och Jaroslav Paška.

Talare: Michel Barnier.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Klaus-Heiner Lehne, för utskottet JURI, om framtiden för EU:s bolagsrätt (B7-0299/2012).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.7 i protokollet av den 14.6.2012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy