Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2647(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0275/2012

Внесени текстове :

B7-0275/2012

Разисквания :

PV 13/06/2012 - 16
CRE 13/06/2012 - 16

Гласувания :

PV 14/06/2012 - 11.8
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0260

Протокол
Сряда, 13 юни 2012 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Georgios PAPASTAMKOS
Заместник-председател

16. Към възстановяване и създаване на работни места (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на Комисията: Към възстановяване и създаване на работни места

László Andor (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Csaba Őry, от името на групата PPE, Pervenche Berès, от името на групата S&D, Phil Bennion, от името на групата ALDE, Marije Cornelissen, от името на групата Verts/ALE, Anthea McIntyre, от името на групата ECR, Roger Helmer, от името на групата EFD, Inês Cristina Zuber, от името на групата GUE/NGL, Thomas Mann, Alejandro Cercas, Marian Harkin, Karima Delli, Jacek Włosowicz, Thomas Händel, Danuta Jazłowiecka, Sylvana Rapti, Jaroslav Paška, Patrick Le Hyaric, Regina Bastos, Emer Costello, Veronica Lope Fontagné, Sergio Gaetano Cofferati, Konstantinos Poupakis, Kinga Göncz и Heinz K. Becker.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Zofija Mazej Kukovič, Petru Constantin Luhan, Elisabeth Schroedter, Jan Kozłowski и Evelyn Regner.

Изказа се László Andor.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Pervenche Berès, от името на комисията EMPL, относно „Към възстановяване и създаване на работни места“ (B7-0275/2012).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.8 от протокола от 14.6.2012.

Правна информация - Политика за поверителност