Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/2647(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0275/2012

Indgivne tekster :

B7-0275/2012

Forhandlinger :

PV 13/06/2012 - 16
CRE 13/06/2012 - 16

Afstemninger :

PV 14/06/2012 - 11.8
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0260

Protokol
Onsdag den 13. juni 2012 - Strasbourg

FORSÆDE: Georgios PAPASTAMKOS
næstformand

16. Et opsving med høj beskæftigelse (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse fra Kommissionen: Et opsving med høj beskæftigelse

László Andor (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Csaba Őry for PPE-Gruppen, Pervenche Berès for S&D-Gruppen, Phil Bennion for ALDE-Gruppen, Marije Cornelissen for Verts/ALE-Gruppen, Anthea McIntyre for ECR-Gruppen, Roger Helmer for EFD-Gruppen, Inês Cristina Zuber for GUE/NGL-Gruppen, Thomas Mann, Alejandro Cercas, Marian Harkin, Karima Delli, Jacek Włosowicz, Thomas Händel, Danuta Jazłowiecka, Sylvana Rapti, Jaroslav Paška, Patrick Le Hyaric, Regina Bastos, Emer Costello, Veronica Lope Fontagné, Sergio Gaetano Cofferati, Konstantinos Poupakis, Kinga Göncz og Heinz K. Becker.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Zofija Mazej Kukovič, Petru Constantin Luhan, Elisabeth Schroedter, Jan Kozłowski og Evelyn Regner.

László Andor tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Pervenche Berès for EMPL om et opsving med høj beskæftigelse (B7-0275/2012).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.8 i protokollen af 14.6.2012.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik