Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2647(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0275/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0275/2012

Keskustelut :

PV 13/06/2012 - 16
CRE 13/06/2012 - 16

Äänestykset :

PV 14/06/2012 - 11.8
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0260

Pöytäkirja
Keskiviikko 13. kesäkuuta 2012 - Strasbourg

Puhetta johti
varapuhemies Georgios PAPASTAMKOS

16. Työllistävää elpymistä koskeva tavoite (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission julkilausuma: Työllistävää elpymistä koskeva tavoite

László Andor (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Csaba Őry PPE-ryhmän puolesta, Pervenche Berès S&D-ryhmän puolesta, Phil Bennion ALDE-ryhmän puolesta, Marije Cornelissen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Anthea McIntyre ECR-ryhmän puolesta, Roger Helmer EFD-ryhmän puolesta, Inês Cristina Zuber GUE/NGL-ryhmän puolesta, Thomas Mann, Alejandro Cercas, Marian Harkin, Karima Delli, Jacek Włosowicz, Thomas Händel, Danuta Jazłowiecka, Sylvana Rapti, Jaroslav Paška, Patrick Le Hyaric, Regina Bastos, Emer Costello, Veronica Lope Fontagné, Sergio Gaetano Cofferati, Konstantinos Poupakis, Kinga Göncz ja Heinz K. Becker.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Zofija Mazej Kukovič, Petru Constantin Luhan, Elisabeth Schroedter, Jan Kozłowski ja Evelyn Regner.

László Andor käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Pervenche Berès EMPL-valiokunnan puolesta työllistävää elpymistä koskevasta tavoitteesta (B7-0275/2012).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.6.2012, kohta 11.8.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö