Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2647(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0275/2012

Teksty złożone :

B7-0275/2012

Debaty :

PV 13/06/2012 - 16
CRE 13/06/2012 - 16

Głosowanie :

PV 14/06/2012 - 11.8
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0260

Protokół
Środa, 13 czerwca 2012 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Georgios PAPASTAMKOS
Wiceprzewodniczący

16. W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Komisji: W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu

László Andor (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Csaba Őry w imieniu grupy PPE, Pervenche Berès w imieniu grupy S&D, Phil Bennion w imieniu grupy ALDE, Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE, Anthea McIntyre w imieniu grupy ECR, Roger Helmer w imieniu grupy EFD, Inês Cristina Zuber w imieniu grupy GUE/NGL, Thomas Mann, Alejandro Cercas, Marian Harkin, Karima Delli, Jacek Włosowicz, Thomas Händel, Danuta Jazłowiecka, Sylvana Rapti, Jaroslav Paška, Patrick Le Hyaric, Regina Bastos, Emer Costello, Veronica Lope Fontagné, Sergio Gaetano Cofferati, Konstantinos Poupakis, Kinga Göncz i Heinz K. Becker.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zofija Mazej Kukovič, Petru Constantin Luhan, Elisabeth Schroedter, Jan Kozłowski i Evelyn Regner.

Głos zabrał László Andor.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Pervenche Berès w imieniu komisji EMPL w sprawie komunikatu „W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu” (B7-0275/2012).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.8 protokołu z dnia 14.6.2012.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności