Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2647(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0275/2012

Ingivna texter :

B7-0275/2012

Debatter :

PV 13/06/2012 - 16
CRE 13/06/2012 - 16

Omröstningar :

PV 14/06/2012 - 11.8
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0260

Protokoll
Onsdagen den 13 juni 2012 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Georgios PAPASTAMKOS
Vice talman

16. Återhämtning med ökad sysselsättning (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Återhämtning med ökad sysselsättning

László Andor (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Csaba Őry för PPE-gruppen, Pervenche Berès för S&D-gruppen, Phil Bennion för ALDE-gruppen, Marije Cornelissen för Verts/ALE-gruppen, Anthea McIntyre för ECR-gruppen, Roger Helmer för EFD-gruppen, Inês Cristina Zuber för GUE/NGL-gruppen, Thomas Mann, Alejandro Cercas, Marian Harkin, Karima Delli, Jacek Włosowicz, Thomas Händel, Danuta Jazłowiecka, Sylvana Rapti, Jaroslav Paška, Patrick Le Hyaric, Regina Bastos, Emer Costello, Veronica Lope Fontagné, Sergio Gaetano Cofferati, Konstantinos Poupakis, Kinga Göncz och Heinz K. Becker.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Zofija Mazej Kukovič, Petru Constantin Luhan, Elisabeth Schroedter, Jan Kozłowski och Evelyn Regner.

Talare: László Andor.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Pervenche Berès, för utskottet EMPL, om Att skapa förutsättningar för en återhämtning med ökad sysselsättning (B7-0275/2012).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.8 i protokollet av den 14.6.2012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy