Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0377(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0339/2011

Внесени текстове :

A7-0339/2011

Разисквания :

PV 13/06/2012 - 17
CRE 13/06/2012 - 17

Гласувания :

PV 14/06/2012 - 11.2
CRE 14/06/2012 - 11.2
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0254

Протокол
Сряда, 13 юни 2012 г. - Страсбург

17. Контрол на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества [COM(2010)0781 - C7-0011/2011- 2010/0377(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: János Áder (A7-0339/2011)

Richard Seeber (в качеството на заместник на автора) представи своя доклад.

Изказа се John Dalli (член на Комисията).

Изказаха се: Jacky Hénin (докладчик по становището на комисията ITRE), Małgorzata Handzlik (докладчик по становището на комисията IMCO), Zofija Mazej Kukovič, от името на групата PPE, Åsa Westlund, от името на групата S&D, Владко Тодоров Панайотов, от името на групата ALDE, Carl Schlyter, от името на групата Verts/ALE, Anna Rosbach, от името на групата ECR, Oreste Rossi, от името на групата EFD, Alda Sousa, от името на групата GUE/NGL, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė и Matthias Groote.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

Изказаха се: Julie Girling, Bogusław Sonik, Judith A. Merkies и Kriton Arsenis.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Karin Kadenbach, Michèle Rivasi и Jaroslav Paška.

Изказаха се: John Dalli и Richard Seeber, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Matthias Groote.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.2 от протокола от 14.6.2012.

Правна информация - Политика за поверителност