Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/0377(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0339/2011

Indgivne tekster :

A7-0339/2011

Forhandlinger :

PV 13/06/2012 - 17
CRE 13/06/2012 - 17

Afstemninger :

PV 14/06/2012 - 11.2
CRE 14/06/2012 - 11.2
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0254

Protokol
Onsdag den 13. juni 2012 - Strasbourg

17. Kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer [COM(2010)0781 - C7-0011/2011- 2010/0377(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: János Áder (A7-0339/2011)

Richard Seeber (for stilleren) forelagde betænkningen.

John Dalli (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Jacky Hénin (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Małgorzata Handzlik (ordfører for udtalelse fra IMCO), Zofija Mazej Kukovič for PPE-Gruppen, Åsa Westlund for S&D-Gruppen, Vladko Todorov Panayotov for ALDE-Gruppen, Carl Schlyter for Verts/ALE-Gruppen, Anna Rosbach for ECR-Gruppen, Oreste Rossi for EFD-Gruppen, Alda Sousa for GUE/NGL-Gruppen, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė og Matthias Groote.

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

Talere: Julie Girling, Bogusław Sonik, Judith A. Merkies og Kriton Arsenis.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Karin Kadenbach, Michèle Rivasi og Jaroslav Paška.

Talere: John Dalli og Richard Seeber, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Matthias Groote.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.2 i protokollen af 14.6.2012.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik