Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/0377(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0339/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0339/2011

Keskustelut :

PV 13/06/2012 - 17
CRE 13/06/2012 - 17

Äänestykset :

PV 14/06/2012 - 11.2
CRE 14/06/2012 - 11.2
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0254

Pöytäkirja
Keskiviikko 13. kesäkuuta 2012 - Strasbourg

17. Vaarallisista aineista aiheutuvat suuronnettomuusvaarat ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta [COM(2010)0781 - C7-0011/2011- 2010/0377(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: János Áder (A7-0339/2011)

Richard Seeber (laatijan sijainen) esitteli laatimansa mietinnön.

John Dalli (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jacky Hénin (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Małgorzata Handzlik (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Zofija Mazej Kukovič PPE-ryhmän puolesta, Åsa Westlund S&D-ryhmän puolesta, Vladko Todorov Panayotov ALDE-ryhmän puolesta, Carl Schlyter Verts/ALE-ryhmän puolesta, Anna Rosbach ECR-ryhmän puolesta, Oreste Rossi EFD-ryhmän puolesta, Alda Sousa GUE/NGL-ryhmän puolesta, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė ja Matthias Groote.

Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI

Puheenvuorot: Julie Girling, Bogusław Sonik, Judith A. Merkies ja Kriton Arsenis.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Karin Kadenbach, Michèle Rivasi ja Jaroslav Paška.

Puheenvuorot: John Dalli ja Richard Seeber, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Matthias Groote.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.6.2012, kohta 11.2.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö