Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/0377(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0339/2011

Teksty złożone :

A7-0339/2011

Debaty :

PV 13/06/2012 - 17
CRE 13/06/2012 - 17

Głosowanie :

PV 14/06/2012 - 11.2
CRE 14/06/2012 - 11.2
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0254

Protokół
Środa, 13 czerwca 2012 r. - Strasburg

17. Niebezpieczeństwo poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi [COM(2010)0781 - C7-0011/2011- 2010/0377(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: János Áder (A7-0339/2011)

Richard Seeber (zastępca autora) przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał John Dalli (członek Komisji).

Głos zabrali: Jacky Hénin (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Małgorzata Handzlik (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Zofija Mazej Kukovič w imieniu grupy PPE, Åsa Westlund w imieniu grupy S&D, Vladko Todorov Panayotov w imieniu grupy ALDE, Carl Schlyter w imieniu grupy Verts/ALE, Anna Rosbach w imieniu grupy ECR, Oreste Rossi w imieniu grupy EFD, Alda Sousa w imieniu grupy GUE/NGL, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė i Matthias Groote.

PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Julie Girling, Bogusław Sonik, Judith A. Merkies i Kriton Arsenis.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Karin Kadenbach, Michèle Rivasi i Jaroslav Paška.

Głos zabrali: John Dalli i Richard Seeber, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Matthiasa Groote.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.2 protokołu z dnia 14.6.2012.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności