Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2684(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0304/2012

Rozpravy :

PV 13/06/2012 - 18
CRE 13/06/2012 - 18

Hlasování :

PV 14/06/2012 - 11.9
CRE 14/06/2012 - 11.9
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0261

Zápis
Středa, 13. června 2012 - Štrasburk

18. Mrzačení ženských pohlavních orgánů (rozprava)
CRE

Prohlášení Komise: Mrzačení ženských pohlavních orgánů

John Dalli (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Cristiana Muscardini za skupinu PPE, Ana Gomes za skupinu S&D, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, Isabelle Durant za skupinu Verts/ALE, Marina Yannakoudakis za skupinu ECR, Mikael Gustafsson za skupinu GUE/NGL, Barbara Matera, Véronique De Keyser, Cecilia Wikström, Nicole Kiil-Nielsen, Emma McClarkin, Sirpa Pietikäinen, Sylvie Guillaume, Teresa Jiménez-Becerril Barrio a Michael Cashman.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Eija-Riitta Korhola, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, Evelyn Regner, Emer Costello, Oreste Rossi a Nicole Sinclaire.

Vystoupil John Dalli.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Marina Yannakoudakis, Konrad Szymański, Martin Callanan, Daniel Hannan, James Nicholson, Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Valdemar Tomaševski a Julie Girling za skupinu ECR o vymýcení praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů (B7-0304/2012);

- Ana Gomes, Véronique De Keyser, Sylvie Guillaume, Britta Thomsen, Claude Moraes, Emine Bozkurt a Minodora Cliveti za skupinu S&D, Rebecca Harms, Isabelle Durant, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Ana Miranda, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Malika Benarab-Attou, Barbara Lochbihler a Catherine Grèze za skupinu Verts/ALE, Mikael Gustafsson, Kartika Tamara Liotard, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat a Jacky Hénin za skupinu GUE/NGL, Renate Weber, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Antonyia Parvanova, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica a Louis Michel za skupinu ALDE o vymýcení praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů (B7-0307/2012);

- Mariya Nedelcheva, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini a Joanna Katarzyna Skrzydlewska za skupinu PPE o vymýcení praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů (B7-0310/2012).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.9 zápisu ze dne 14.6.2012.

Právní upozornění - Ochrana soukromí