Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2684(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0304/2012

Keskustelut :

PV 13/06/2012 - 18
CRE 13/06/2012 - 18

Äänestykset :

PV 14/06/2012 - 11.9
CRE 14/06/2012 - 11.9
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0261

Pöytäkirja
Keskiviikko 13. kesäkuuta 2012 - Strasbourg

18. Naisten sukupuolielinten silpominen (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: Naisten sukupuolielinten silpominen

John Dalli (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Cristiana Muscardini PPE-ryhmän puolesta, Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta, Isabelle Durant Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marina Yannakoudakis ECR-ryhmän puolesta, Mikael Gustafsson GUE/NGL-ryhmän puolesta, Barbara Matera, Véronique De Keyser, Cecilia Wikström, Nicole Kiil-Nielsen, Emma McClarkin, Sirpa Pietikäinen, Sylvie Guillaume, Teresa Jiménez-Becerril Barrio ja Michael Cashman.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Eija-Riitta Korhola, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, Evelyn Regner, Emer Costello, Oreste Rossi ja Nicole Sinclaire.

John Dalli käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Marina Yannakoudakis, Konrad Szymański, Martin Callanan, Daniel Hannan, James Nicholson, Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Valdemar Tomaševski ja Julie Girling ECR-ryhmän puolesta naisten sukupuolielinten silpomisen lopettamisesta (B7-0304/2012)

- Ana Gomes, Véronique De Keyser, Sylvie Guillaume, Britta Thomsen, Claude Moraes, Emine Bozkurt ja Minodora Cliveti S&D-ryhmän puolesta, Rebecca Harms, Isabelle Durant, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Ana Miranda, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Malika Benarab-Attou, Barbara Lochbihler ja Catherine Grèze Verts/ALE-ryhmän puolesta, Mikael Gustafsson, Kartika Tamara Liotard, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat ja Jacky Hénin GUE/NGL-ryhmän puolesta, Renate Weber, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Antonyia Parvanova, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica ja Louis Michel ALDE-ryhmän puolesta naisten sukupuolielinten silpomisen lopettamisesta (B7-0307/2012)

- Mariya Nedelcheva, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini ja Joanna Katarzyna Skrzydlewska PPE-ryhmän puolesta naisten sukupuolielinten silpomisen lopettamisesta (B7-0310/2012).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.6.2012, kohta 11.9.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö