Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2684(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0304/2012

Debaty :

PV 13/06/2012 - 18
CRE 13/06/2012 - 18

Głosowanie :

PV 14/06/2012 - 11.9
CRE 14/06/2012 - 11.9
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0261

Protokół
Środa, 13 czerwca 2012 r. - Strasburg

18. Okaleczanie żeńskich narządów płciowych (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Okaleczanie żeńskich narządów płciowych

John Dalli (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Cristiana Muscardini w imieniu grupy PPE, Ana Gomes w imieniu grupy S&D, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Isabelle Durant w imieniu grupy Verts/ALE, Marina Yannakoudakis w imieniu grupy ECR, Mikael Gustafsson w imieniu grupy GUE/NGL, Barbara Matera, Véronique De Keyser, Cecilia Wikström, Nicole Kiil-Nielsen, Emma McClarkin, Sirpa Pietikäinen, Sylvie Guillaume, Teresa Jiménez-Becerril Barrio i Michael Cashman.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Eija-Riitta Korhola, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, Evelyn Regner, Emer Costello, Oreste Rossi i Nicole Sinclaire.

Głos zabrał John Dalli.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Marina Yannakoudakis, Konrad Szymański, Martin Callanan, Daniel Hannan, James Nicholson, Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Valdemar Tomaševski i Julie Girling w imieniu grupy ECR w sprawie położenia kresu okaleczaniu żeńskich narządów płciowych (B7-0304/2012);

- Ana Gomes, Véronique De Keyser, Sylvie Guillaume, Britta Thomsen, Claude Moraes, Emine Bozkurt i Minodora Cliveti w imieniu grupy S&D, Rebecca Harms, Isabelle Durant, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Ana Miranda, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Malika Benarab-Attou, Barbara Lochbihler i Catherine Grèze w imieniu grupy Verts/ALE, Mikael Gustafsson, Kartika Tamara Liotard, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat i Jacky Hénin w imieniu grupy GUE/NGL, Renate Weber, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Antonyia Parvanova, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica i Louis Michel w imieniu grupy ALDE w sprawie położenia kresu okaleczaniu żeńskich narządów płciowych (B7-0307/2012);

- Mariya Nedelcheva, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini i Joanna Katarzyna Skrzydlewska w imieniu grupy PPE w sprawie położenia kresu okaleczaniu żeńskich narządów płciowych (B7-0310/2012).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.9 protokołu z dnia 14.6.2012.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności