Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2684(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0304/2012

Debatter :

PV 13/06/2012 - 18
CRE 13/06/2012 - 18

Omröstningar :

PV 14/06/2012 - 11.9
CRE 14/06/2012 - 11.9
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0261

Protokoll
Onsdagen den 13 juni 2012 - Strasbourg

18. Kvinnlig könsstympning (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Kvinnlig könsstympning

John Dalli (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Cristiana Muscardini för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Isabelle Durant för Verts/ALE-gruppen, Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen, Mikael Gustafsson för GUE/NGL-gruppen, Barbara Matera, Véronique De Keyser, Cecilia Wikström, Nicole Kiil-Nielsen, Emma McClarkin, Sirpa Pietikäinen, Sylvie Guillaume, Teresa Jiménez-Becerril Barrio och Michael Cashman.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eija-Riitta Korhola, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, Evelyn Regner, Emer Costello, Oreste Rossi och Nicole Sinclaire.

Talare: John Dalli.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Marina Yannakoudakis, Konrad Szymański, Martin Callanan, Daniel Hannan, James Nicholson, Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Valdemar Tomaševski och Julie Girling för ECR-gruppen, om avskaffande av kvinnlig könsstympning (B7-0304/2012);

- Ana Gomes, Véronique De Keyser, Sylvie Guillaume, Britta Thomsen, Claude Moraes, Emine Bozkurt och Minodora Cliveti för S&D-gruppen, Rebecca Harms, Isabelle Durant, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Ana Miranda, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Malika Benarab-Attou, Barbara Lochbihler och Catherine Grèze för Verts/ALE-gruppen, Mikael Gustafsson, Kartika Tamara Liotard, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat och Jacky Hénin för GUE/NGL-gruppen, Renate Weber, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Antonyia Parvanova, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica och Louis Michel för ALDE-gruppen, om avskaffande av kvinnlig könsstympning (B7-0307/2012);

- Mariya Nedelcheva, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini och Joanna Katarzyna Skrzydlewska för PPE-gruppen, om avskaffande av kvinnlig könsstympning (B7-0310/2012).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.9 i protokollet av den 14.6.2012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy