Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2621(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000101/2012 (B7-0118/2012)

Разисквания :

PV 13/06/2012 - 19
CRE 13/06/2012 - 19

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 13 юни 2012 г. - Страсбург

19. Некачествени гръдни имплантанти със силиконов гел, произведени от френската компания „PIP“ (разискване)
CRE

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000101/2012) зададен от Philippe Juvin и Thomas Ulmer, от името на групата PPE, Linda McAvan и Gilles Pargneaux, от името на групата S&D, Corinne Lepage и Антония Първанова, от името на групата ALDE, Margrete Auken и Michèle Rivasi, от името на групата Verts/ALE, Marina Yannakoudakis, от името на групата ECR, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL и Oreste Rossi, от името на групата EFD: Некачествени гръдни имплантанти със силиконов гел, произведени от френската компания "PIP": преразглеждане на законодателството за медицинските изделия (B7-0118/2012)

Sophie Auconie, Linda McAvan, Margrete Auken, Marina Yannakoudakis, Marisa Matias и Oreste Rossi развиха въпроса, изискващ устен отговор.

John Dalli (член на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Elisabetta Gardini, от името на групата PPE, Gilles Pargneaux, от името на групата S&D, и Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Mairead McGuinness, Evelyn Regner, María Irigoyen Pérez, Marc Tarabella, Karin Kadenbach и Nicole Sinclaire.

Изказа се John Dalli.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Philippe Juvin и Thomas Ulmer, от името на групата PPE, Linda McAvan и Gilles Pargneaux, от името на групата S&D, Corinne Lepage и Антония Първанова, от името на групата ALDE, Margrete Auken и Michèle Rivasi, от името на групата Verts/ALE, Marina Yannakoudakis, от името на групата ECR, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, и Oreste Rossi, от името на групата EFD, относно некачествени гръдни имплантанти със силиконов гел, произведени от френското предприятие PIP (B7-0302/2012).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.10 от протокола от 14.6.2012.

Правна информация - Политика за поверителност