Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/2621(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000101/2012 (B7-0118/2012)

Debatten :

PV 13/06/2012 - 19
CRE 13/06/2012 - 19

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 13 juni 2012 - Straatsburg

19. Ondeugdelijke siliconen implantaten van het Franse bedrijf PIP (debat)
CRE

Mondelinge vraag (O-000101/2012) van Philippe Juvin en Thomas Ulmer, namens de PPE-Fractie, Linda McAvan en Gilles Pargneaux, namens de S&D-Fractie, Corinne Lepage en Antonyia Parvanova, namens de ALDE-Fractie, Margrete Auken en Michèle Rivasi, namens de Verts/ALE-Fractie, Marina Yannakoudakis, namens de ECR-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie en Oreste Rossi, namens de EFD-Fractie: Ondeugdelijke siliconen implantaten van het Franse bedrijf PIP - herziening van de regelgeving betreffende medische hulpmiddelen (B7-0118/2012)

Sophie Auconie, Linda McAvan, Margrete Auken, Marina Yannakoudakis, Marisa Matias en Oreste Rossi lichten de mondelinge vraag toe.

John Dalli (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Elisabetta Gardini, namens de PPE-Fractie, Gilles Pargneaux, namens de S&D-Fractie, en Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mairead McGuinness, Evelyn Regner, María Irigoyen Pérez, Marc Tarabella, Karin Kadenbach en Nicole Sinclaire.

Het woord wordt gevoerd door John Dalli.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Philippe Juvin en Thomas Ulmer, namens de PPE-Fractie, Linda McAvan en Gilles Pargneaux, namens de S&D-Fractie, Corinne Lepage en Antonyia Parvanova, namens de ALDE-Fractie, Margrete Auken en Michèle Rivasi, namens de Verts/ALE-Fractie, Marina Yannakoudakis, namens de ECR-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, en Oreste Rossi, namens de EFD-Fractie, over ondeugdelijke borstimplantaten met siliconengelvulling van het Franse bedrijf PIP (B7-0302/2012).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.10 van de notulen van 14.6.2012.

Juridische mededeling - Privacybeleid