Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2621(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

O-000101/2012 (B7-0118/2012)

Debaty :

PV 13/06/2012 - 19
CRE 13/06/2012 - 19

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Środa, 13 czerwca 2012 r. - Strasburg

19. Wadliwe silikonowe implanty piersi wyprodukowane przez francuską firmę PIP (debata)
Pełne sprawozdanie

Pytanie ustne (O-000101/2012), które zadał Philippe Juvin i Thomas Ulmer w imieniu grupy PPE, Linda McAvan i Gilles Pargneaux w imieniu grupy S&D, Corinne Lepage i Antonyia Parvanova w imieniu grupy ALDE, Margrete Auken i Michèle Rivasi w imieniu grupy Verts/ALE, Marina Yannakoudakis w imieniu grupy ECR, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL et Oreste Rossi w imieniu grupy EFD: Wadliwe silikonowe implanty piersi wyprodukowane przez francuską firmę PIP: zmiana ustawodawstwa dotyczącego wyrobów medycznych (B7-0118/2012)

Sophie Auconie, Linda McAvan, Margrete Auken, Marina Yannakoudakis, Marisa Matias i Oreste Rossi zadali pytanie ustne.

John Dalli (członek Komisji) odpowiedział na pytanie ustne

Głos zabrali: Elisabetta Gardini w imieniu grupy PPE, Gilles Pargneaux w imieniu grupy S&D, i Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Mairead McGuinness, Evelyn Regner, María Irigoyen Pérez, Marc Tarabella, Karin Kadenbach i Nicole Sinclaire.

Głos zabrał John Dalli.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Philippe Juvin i Thomas Ulmer w imieniu grupy PPE, Linda McAvan i Gilles Pargneaux w imieniu grupy S&D, Corinne Lepage i Antonyia Parvanova w imieniu grupy ALDE, Margrete Auken i Michèle Rivasi w imieniu grupy Verts/ALE, Marina Yannakoudakis w imieniu grupy ECR, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, i Oreste Rossi w imieniu grupy EFD w sprawie wadliwych implantów piersi wypełnionych żelem silikonowym, produkowanych przez francuskie przedsiębiorstwo PIP (B7-0302/2012).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.10 protokołu z dnia 14.6.2012.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności