Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2621(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000101/2012 (B7-0118/2012)

Debatter :

PV 13/06/2012 - 19
CRE 13/06/2012 - 19

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 13 juni 2012 - Strasbourg

19. Defekta silikongelfyllda bröstimplantat från det franska företaget PIP (debatt)
CRE

Muntlig fråga (O-000101/2012) från Philippe Juvin och Thomas Ulmer för PPE-gruppen, Linda McAvan och Gilles Pargneaux för S&D-gruppen, Corinne Lepage och Antonyia Parvanova för ALDE-gruppen, Margrete Auken och Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen, Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen och Oreste Rossi för EFD-gruppen: Defekta silikongelfyllda bröstimplantat från det franska företaget PIP - översyn av lagstiftningen om medicintekniska produkter (B7-0118/2012)

Sophie Auconie, Linda McAvan, Margrete Auken, Marina Yannakoudakis, Marisa Matias och Oreste Rossi utvecklade den muntliga frågan.

John Dalli (ledamot av kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Elisabetta Gardini för PPE-gruppen, Gilles Pargneaux för S&D-gruppen, och Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mairead McGuinness, Evelyn Regner, María Irigoyen Pérez, Marc Tarabella, Karin Kadenbach och Nicole Sinclaire.

Talare: John Dalli.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Philippe Juvin och Thomas Ulmer för PPE-gruppen, Linda McAvan och Gilles Pargneaux för S&D-gruppen, Corinne Lepage och Antonyia Parvanova för ALDE-gruppen, Margrete Auken och Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen, Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, och Oreste Rossi för EFD-gruppen, om defekta silikongelfyllda bröstimplantat tillverkade av det franska företaget PIP (B7-0302/2012).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.10 i protokollet av den 14.6.2012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy