Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Ιουνίου 2012 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Σύνθεση του Σώματος
 3.Γουινέα-Μπισσάου (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 4.Σουδάν και Νότιο Σουδάν (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 5.Εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Κολομβίας / Περού (πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε)
 6.Προετοιμασία της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (28-29 Ιουνίου 2012) - Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και ίδιοι πόροι (συζήτηση)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Iliana Ivanova - Βουλγαρία) (ψηφοφορία)
  7.2.67η Σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (ψηφοφορία)
  7.3.Σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων ***I (ψηφοφορία)
  7.4.Ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  7.5.Παρακολούθηση και αξιολόγηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ ***I (ψηφοφορία)
  7.6.Επέκταση της γεωγραφικής έκτασης των εργασιών της ΕΤΑΑ στη νότια και ανατολική Μεσόγειο ***I (ψηφοφορία)
 8.Πανηγυρική συνεδρίαση - Περού
 9.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  9.1.Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και ίδιοι πόροι (ψηφοφορία)
  9.2.Eμπορικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με την Ιαπωνία (ψηφοφορία)
  9.3.Γουινέα-Μπισσάου (ψηφοφορία)
  9.4.Σουδάν και Νότιο Σουδάν (ψηφοφορία)
  9.5.Εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Κολομβίας / Περού (ψηφοφορία)
  9.6.Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα (ψηφοφορία)
  9.7.Διαπραγματεύσεις για την Συνθήκη του ΟΗΕ όσον αφορά το εμπόριο όπλων (ψηφοφορία)
  9.8.Η συνέχεια που δόθηκε στις εκλογές στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 13.Ευρωπαϊκό Εξάμηνο (συζήτηση)
 14.Το μέλλον της πράξης για την ενιαία αγορά (συζήτηση)
 15.Το μέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου (συζήτηση)
 16.Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις απασχόλησης (συζήτηση)
 17.Έλεγχος των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες ***I (συζήτηση)
 18.Ακρωτηριασμοί των γεννητικών οργάνων γυναικών (συζήτηση)
 19.Ελαττωματικά εμφυτεύματα στήθους από σιλικόνη της γαλλικής εταιρείας ΡΙΡ (συζήτηση)
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
 Παράρτηµα 1 - Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Iliana Ivanova - Βουλγαρία)
Συνοπτικά πρακτικά (224 kb) Κατάσταση παρόντων (64 kb)    Ονομαστικές ψηφοφορίες (2662 kb) Παράρτημα 1 (6 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (217 kb) Κατάσταση παρόντων (52 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (309 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (1202 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (265 kb) Κατάσταση παρόντων (73 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (533 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (2374 kb)    
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου