Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Kolmapäev, 13. juuni 2012 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Parlamendi koosseis
 3.Guinea-Bissau (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 4.Sudaan ja Lõuna-Sudaan (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 5.ELi ning Colombia ja Peruu vaheline kaubandusleping (esitatud resolutsiooni ettepanek)
 6.Ettevalmistused Euroopa Ülemkogu 28.–29. juuni 2012. aasta kohtumiseks – Mitmeaastane finantsraamistik ja omavahendid (arutelu)
 7.Hääletused
  
7.1.Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Iliana Ivanova – Bulgaaria) (hääletus)
  
7.2.Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 67. istungjärk (hääletus)
  
7.3.Üldiste tariifsete soodustuste kava ***I (hääletus)
  
7.4.Majanduse ja eelarve järelevalve liikmesriikide üle, kellel on tõsised raskused finantsstabiilsuse tagamisel euroalas ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.5.Esialgsete eelarvekavade seire ja hindamine ning euroala liikmesriikide ülemäärase eelarvepuudujäägi kõrvaldamise tagamine ***I (hääletus)
  
7.6.EBRD operatsioonide geograafilise ulatuse laiendamine Vahemere lõuna- ja idapiirkonda ***I (hääletus)
 8.Pidulik istung – Peruu
 9.Hääletused (jätkamine)
  
9.1.Mitmeaastane finantsraamistik ja omavahendid (hääletus)
  
9.2.ELi kaubandusläbirääkimised Jaapaniga (hääletus)
  
9.3.Guinea-Bissau (hääletus)
  
9.4.Sudaan ja Lõuna-Sudaan (hääletus)
  
9.5.ELi ning Colombia ja Peruu vaheline kaubandusleping (hääletus)
  
9.6.ELi inimõiguste eriesindaja (hääletus)
  
9.7.ÜRO relvakaubanduslepingu läbirääkimised (hääletus)
  
9.8.Kongo Demokraatlikus Vabariigis toimunud valimiste järelmeetmed (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 13.Euroopa poolaasta (arutelu)
 14.Ühtse turu akti tulevik (arutelu)
 15.Euroopa äriühinguõiguse tulevik (arutelu)
 16.Töövõimalusterohke majanduse taastumine (arutelu)
 17.Ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste oht ***I (arutelu)
 18.Naiste suguelundite moonutamine (arutelu)
 19.Prantsuse ettevõtte PIP valmistatud silikoongeeli sisaldavad defektsed rinnaimplantaadid (arutelu)
 20.Järgmise istungi päevakord
 21.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 Lisa 1 – Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Iliana Ivanova – Bulgaaria)
Protokoll (198 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (2662 kb) 1 lisa (6 kb) 
 
Protokoll (182 kb) Kohalolijate nimekiri (51 kb) Hääletuste tulemused (302 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1271 kb)    
 
Protokoll (237 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb) Hääletuste tulemused (415 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (2292 kb)    
Õigusteave - Privaatsuspoliitika