Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Woensdag 13 juni 2012 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Samenstelling Parlement
 3.Guinee-Bissau (ingediende ontwerpresoluties)
 4.Sudan en Zuid-Sudan (ingediende ontwerpresoluties)
 5.Handelsovereenkomst tussen de EU enerzijds en Colombia en Peru anderzijds (ingediende ontwerpresolutie)
 6.Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (28-29 juni 2012) - Meerjarig financieel kader en eigen middelen (debat)
 7.Stemmingen
  7.1.Benoeming van een lid van de Rekenkamer (Iliana Ivanova - Bulgarije) (stemming)
  7.2.67ste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (stemming)
  7.3.Stelsel van algemene tariefpreferenties ***I (stemming)
  7.4.Economisch en budgettair toezicht op lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden ten aanzien van hun financiële stabiliteit in het eurogebied ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  7.5.Het monitoren en beoordelen van ontwerpbegrotingsplannen en het garanderen van de correctie van buitensporige tekorten van de lidstaten van het eurogebied ***I (stemming)
  7.6.Uitbreiding van het geografische werkingsgebied van de EBWO tot het zuidelijke en oostelijke Middellandse Zeegebied ***I (stemming)
 8.Plechtige vergadering - Peru
 9.Stemmingen (voortzetting)
  9.1.Meerjarig financieel kader en eigen middelen (stemming)
  9.2.Handelsbesprekingen tussen de EU en Japan (stemming)
  9.3.Guinee-Bissau (stemming)
  9.4.Sudan en Zuid-Sudan (stemming)
  9.5.Handelsovereenkomst tussen de EU enerzijds en Colombia en Peru anderzijds (stemming)
  9.6.Speciale vertegenwoordiger van de EU voor mensenrechten (stemming)
  9.7.Onderhandelingen over het VN-wapenhandelsverdrag (stemming)
  9.8.Follow-up van de verkiezingen in de Democratische Republiek Congo (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Europees Semester (debat)
 14.Toekomst van de "Single Market Act" (debat)
 15.Toekomst van het Europees vennootschapsrecht (debat)
 16.Op weg naar een banenrijk herstel (debat)
 17.Gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken ***I (debat)
 18.Genitale verminking van vrouwen (debat)
 19.Ondeugdelijke siliconen implantaten van het Franse bedrijf PIP (debat)
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
 Bijlage 1 - Benoeming van een lid van de Rekenkamer (Iliana Ivanova - Bulgarije)
Notulen (202 kb) Presentielijst (63 kb)    Hoofdelijke stemming (2662 kb) Bijlage 1 (6 kb) 
 
Notulen (182 kb) Presentielijst (51 kb) Uitslag van de stemming (293 kb) Hoofdelijke stemming (1204 kb)    
 
Notulen (248 kb) Presentielijst (64 kb) Uitslag van de stemming (307 kb) Hoofdelijke stemming (2293 kb)    
Juridische mededeling - Privacybeleid