Rodyklė 
Protokolas
PDF 248kWORD 225k
Trečiadienis, 2012 m. birželio 13 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Parlamento sudėtis
 3.Bisau Gvinėja (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Sudanas ir Pietų Sudanas (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 5.ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimas (pasiūlymas dėl rezoliucijos pateiktas)
 6.Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2012 m. birželio 28–29 d.) - Daugiametė finansinė programa ir nuosavi ištekliai (diskusijos)
 7.Balsuoti skirtas laikas
  
7.1.Audito Rūmų nario skyrimas (Iliana Ivanova, Bulgarija) (balsavimas)
  
7.2.Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 67-oji sesija (balsavimas)
  
7.3.Bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema ***I (balsavimas)
  
7.4.Valstybių narių, kurios turi didelių finansinio stabilumo euro zonoje sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia, ekonominė ir biudžeto priežiūra ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
7.5.Euro zonos valstybių narių biudžeto planų projektų stebėsena bei vertinimas ir perviršinio deficito padėties ištaisymo užtikrinimas ***I (balsavimas)
  
7.6.Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) operacijų geografinės aprėpties išplėtimas įtraukiant pietines ir rytines Viduržemio jūros regiono šalis ***I (balsavimas)
 8.Iškilmingas posėdis - Peru
 9.Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)
  
9.1.Daugiametė finansinė programa ir nuosavi ištekliai (balsavimas)
  
9.2.ES derybos dėl prekybos su Japonija (balsavimas)
  
9.3.Bisau Gvinėja (balsavimas)
  
9.4.Sudanas ir Pietų Sudanas (balsavimas)
  
9.5.ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimas (balsavimas)
  
9.6.ES specialusis įgaliotinis žmogaus teisių klausimais (balsavimas)
  
9.7.Derybos dėl JT sutarties dėl prekybos ginklais (balsavimas)
  
9.8.Dėl rinkimų Demokratinėje Kongo Respublikoje stebėjimo (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
 11.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 13.Europos semestras (diskusijos)
 14.Bendrosios rinkos akto ateitis (diskusijos)
 15.Europos bendrovių teisės ateitis (diskusijos)
 16.Ekonomikos atsigavimas kuriant darbo vietas (diskusijos)
 17.Didelių avarijų, susijusių su pavojingomis cheminėmis medžiagomis, pavojus ***I (diskusijos)
 18.Moterų lyties organų žalojimas (diskusijos)
 19.Prancūzijos įmonės PIP pagaminti nekokybiški silikoniniai krūtų implantai (diskusijos)
 20.Kito posėdžio darbotvarkė
 21.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas. - Audito Rūmų nario skyrimas (Iliana Ivanova, Bulgarija)


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.05 val.


2. Parlamento sudėtis

Kompetentingos Jungtinės Karalystės valdžios institucijos pranešė apie Martinos Anderson, kuri pakeis Bairbre de Brún, išrinkimą Parlamento nare nuo 2012 m. birželio 12 d..

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Martinos Anderson įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, ji eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.


3. Bisau Gvinėja (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Bisau Gvinėja

Diskusijos buvo surengtos 2012 m. gegužės 23 d. (2012 m. gegužės 23 d. punktas 13 p).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį baigiantis diskusijoms:

- Charles Tannock ECR frakcijos vardu dėl padėties Bisau Gvinėjoje (B7-0277/2012);

- Charles Goerens ALDE frakcijos vardu dėl padėties Bisau Gvinėjoje (B7-0282/2012);

- Diogo Feio, Filip Kaczmarek, Paulo Rangel, Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Rafał Trzaskowski ir Mario Mauro PPE frakcijos vardu dėl karinio perversmo Bisau Gvinėjoje (B7-0283/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari ir Ricardo Cortés Lastra S&D frakcijos vardu dėl padėties Bisau Gvinėjoje (B7-0284/2012);

- João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer ir Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu dėl padėties Bisau Gvinėjoje (B7-0293/2012);

- Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda ir Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu dėl padėties Bisau Gvinėjoje (B7-0294/2012).

Balsavimas: 2012 m. birželio 13 d. protokolo 9.3. punktas.


4. Sudanas ir Pietų Sudanas (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Sudanas ir Pietų Sudanas

Diskusijos buvo surengtos 2012 m. gegužės 23 d. (2012 m. gegužės 23 d. protokolo 12 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį baigiantis diskusijoms:

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Pino Arlacchi, Patrice Tirolien ir Liisa Jaakonsaari S&D frakcijos vardu dėl padėties Sudane ir Pietų Sudane (B7-0281/2012);

- Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt ir Louis Michel ALDE frakcijos vardu dėl Sudano ir Pietų Sudano santykių (B7-0285/2012);

- Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Horst Schnellhardt, Rafał Trzaskowski, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Michèle Striffler, Michael Gahler, Joachim Zeller, Nadezhda Neynsky, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli ir Frank Engel PPE frakcijos vardu dėl Sudano ir Pietų Sudano santykių (B7-0286/2012);

- Charles Tannock, Nirj Deva, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki ir Jan Zahradil ECR frakcijos vardu dėl Sudano ir Pietų Sudano santykių (B7-0287/2012);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Younous Omarjee ir João Ferreira GUE/NGL frakcijos vardu dėl Sudano ir Pietų Sudano (B7-0288/2012);

- Judith Sargentini ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu dėl Sudano ir Pietų Sudano (B7-0298/2012).

Balsavimas: 2012 m. birželio 13 d. protokolo 9.4. punktas punktas.


5. ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimas (pasiūlymas dėl rezoliucijos pateiktas)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000107/2012), kurį pateikė Vital Moreira, Bernd Lange ir Mário David INTA komiteto vardu Komisijai: ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimas (2011/0249(NLE)) (B7-0114/2012)

Diskusijos buvo surengtos 2012 m. gegužės 22 d. (2012 m. gegužės 22 d. protokolo 14 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Mário David ir Bernd Lange INTA komiteto vardu dėl ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo (B7-0301/2012).

Balsavimas: 2012 m. birželio 13 d. protokolo 9.5. punktas.


6. Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2012 m. birželio 28–29 d.) - Daugiametė finansinė programa ir nuosavi ištekliai (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2012 m. birželio 28–29 d.) - Daugiametė finansinė programa ir nuosavi ištekliai

Nicolai Wammen (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir José Manuel Barroso (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Joseph Daul PPE frakcijos vardu, jis taip pat atsakė į Daniel Cohn-Bendit'o pateiktą klausimą, Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu ir Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, jis taip pat atsakė į Roger Helmer'iopakėlus mėlynąją kortelę pateiktą klausimą, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu, Martin Callanan ECR frakcijos vardu, jis taip pat atsakė į Graham Watson'o pakėlus mėlynąją kortelę pateiktą klausimą, Nigel Farage EFD frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Lucas Hartong.jis taip pat atsakė į László Surján'o pakėlus mėlynąją kortelę pateiktą klausimą, Herbert Reul, Ivailo Kalfin, jis taip pat atsakė į William (The Earl of) Dartmouth pakėlus mėlynąją kortelę pateiktą klausimą, Anne E. Jensen, Helga Trüpel, Jan Zahradil ir Marta Andreasen.

PIRMININKAVO: Georgios PAPASTAMKOS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Ana Gomes, ji, pakėlusi mėlynąją kortelę, pateikė klausimą Martai Andreasen, į kurį pastaroji atsakė, Takis Hadjigeorgiou, Hans-Peter Martin ir Alain Lamassoure.

PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Göran Färm, jis taip pat atsakė į Hans-Peter Martin'o pakėlus mėlynąją kortelę pateiktą klausimą, Carl Haglund, François Alfonsi, Richard Ashworth, Mario Borghezio, Willy Meyer, Andrew Henry William Brons, Mario Mauro, Patrizia Toia, Sylvie Goulard, Lajos Bokros, Angelika Werthmann, Reimer Böge, Jutta Haug ir Liisa Jaakonsaari, ji, pakėlusi mėlynąją kortelę, pateikė klausimą Reimer'iui Böge, į kurį pastarasis atsakė, Alexander Graf Lambsdorff, Jean-Pierre Audy, Anni Podimata, Jean-Luc Dehaene, Catherine Trautmann, Jacek Saryusz-Wolski, Enrique Guerrero Salom, Marian-Jean Marinescu, Constanze Angela Krehl, Jaime Mayor Oreja, Glenis Willmott, Georgios Papastamkos, jis taip pat atsakė į László Surján'o pakėlus mėlynąją kortelę pateiktą klausimą, Danuta Maria Hübner, Giovanni La Via ir Paulo Rangel.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi, Danuta Jazłowiecka, Juan Fernando López Aguilar, Peter van Dalen ir Isabelle Durant.

Kalbėjo: Janusz Lewandowski (Komisijos narys) ir Nicolai Wammen.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį baigiantis diskusijoms:

- Marta Andreasen EFD frakcijos vardu dėl daugiametės finansinės programos ir nuosavų išteklių (B7-0278/2012);

- Martin Callanan, Richard Ashworth, Geoffrey Van Orden, Anthea McIntyre, James Nicholson ir Struan Stevenson ECR frakcijos vardu dėl daugiametės finansinės programos ir nuosavų išteklių (B7-0279/2012);

- Joseph Daul PPE frakcijos vardu, Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Rebecca Harms ir Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu ir Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu dėl daugiametės finansinės programos ir nuosavų išteklių (B7-0303/2012).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2012 m. birželio 13 d. protokolo 9.1. punktas.


PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

7. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


7.1. Audito Rūmų nario skyrimas (Iliana Ivanova, Bulgarija) (balsavimas)

Pranešimas dėl siūlomos Ilianos Ivanovos kandidatūros į Audito Rūmų narius [N7-0061/2012 - C7-0111/2012- 2012/0803(NLE)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A7-0188/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)
(Slaptas balsavimas)
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie posėdžio protokolo (2012 m. birželio 13 d. posėdžio protokolo 1 priedas)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimtas (P7_TA(2012)0239)


7.2. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 67-oji sesija (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 67-osios sesijos [2012/2036(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0186/2012)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REKOMENDACIJOS TARYBAI

Priimti tekstai (P7_TA(2012)0240)


7.3. Bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistemos taikymo [COM(2011)0241 - C7-0116/2011- 2011/0117(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Christofer Fjellner (A7-0054/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2012)0241)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2012)0241)


7.4. Valstybių narių, kurios turi didelių finansinio stabilumo euro zonoje sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia, ekonominė ir biudžeto priežiūra ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl valstybių narių, kurios turi didelių finansinio stabilumo euro zonoje sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia, ekonominės ir biudžeto priežiūros griežtinimo [COM(2011)0819 - C7-0449/2011- 2011/0385(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0242)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Jean-Paul Gauzès (pranešėjas) pasiūlė atidėti balsavimą dėl teisėkūros rezoliucijos projekto pagal Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalį.

Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui. Klausimas grąžinamas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui.


7.5. Euro zonos valstybių narių biudžeto planų projektų stebėsena bei vertinimas ir perviršinio deficito padėties ištaisymo užtikrinimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl euro zonos valstybių narių biudžeto planų projektų stebėsenos bei vertinimo ir perviršinio deficito padėties ištaisymo užtikrinimo bendrųjų nuostatų [COM(2011)0821 - C7-0448/2011- 2011/0386(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Elisa Ferreira (A7-0173/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2012)0243)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Elisa Ferreira (pranešėja) pasiūlė atidėti balsavimą dėl teisėkūros rezoliucijos projekto pagal Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalį.

Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui. Klausimas grąžinamas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui.


7.6. Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) operacijų geografinės aprėpties išplėtimas įtraukiant pietines ir rytines Viduržemio jūros regiono šalis ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) įsteigimo pakeitimų, kuriais į ERPB operacijų geografinę aprėptį įtraukiamos pietinės ir rytinės Viduržemio jūros regiono šalys [COM(2011)0905 - C7-0523/2011- 2011/0442(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Slavi Binev (A7-0142/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2012)0244)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimtas (P7_TA(2012)0244)

Kalbėjo:

Slavi Binev (pranešėjas) prieš balsavimą.


PIRMININKAVO Martin SCHULZ
Pirmininkas

8. Iškilmingas posėdis - Peru

Peru Prezidento Ollanta Humala kreipimosi proga nuo 12.00 iki 12.35 val. vyko iškilmingas Parlamento posėdis.


PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

9. Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)

9.1. Daugiametė finansinė programa ir nuosavi ištekliai (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0278/2012, B7-0279/2012 ir B7-0303/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B7-0278/2012

Atmestas

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B7-0279/2012

Atmestas

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B7-0303/2012

Priimta (P7_TA(2012)0245)

Kalbėjo:

Alain Lamassoure (BUDG komiteto pirmininkas) po balsavimo.


9.2. ES derybos dėl prekybos su Japonija (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0297/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimtas (P7_TA(2012)0246)


9.3. Bisau Gvinėja (balsavimas)

Diskusijos buvo surengtos 2012 m. gegužės 23 d. (2012 m. gegužės 23 d. posėdžio protokolo 13 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos paskelbti 2012 m. birželio 13 d. (2012 m. birželio 13 d. posėdžio protokolo 3 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0277/2012, B7-0282/2012, B7-0283/2012, B7-0284/2012, B7-0293/2012 ir B7-0294/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0277/2012

(keičiama B7-0277/2012, B7-0282/2012, B7-0283/2012, B7-0284/2012, B7-0293/2012 ir B7-0294/2012):

pateiktas šių Parlamento narių:

Diogo Feio, Filip Kaczmarek, Paulo Rangel, Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Rafał Trzaskowski, Monica Luisa Macovei ir Mario Mauro PPE frakcijos vardu,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari ir Ricardo Cortés Lastra S&D frakcijos vardu,

Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort ir Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu,

Rui Tavares ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu,

Charles Tannock ECR frakcijos vardu,

Marisa Matias ir Alda Sousa GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimtas (P7_TA(2012)0247)


9.4. Sudanas ir Pietų Sudanas (balsavimas)

Diskusijos buvo surengtos 2012 m. gegužės 23 d. (2012 m. gegužės 23 d. posėdžio protokolo 12 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos paskelbti 2012 m. birželio 13 d. (2012 m. birželio 13 d. posėdžio protokolo 4 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0281/2012, B7-0285/2012, B7-0286/2012, B7-0287/2012, B7-0288/2012 ir B7-0298/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0281/2012

(keičiama B7-0281/2012, B7-0285/2012, B7-0286/2012, B7-0287/2012, B7-0288/2012 ir B7-0298/2012):

pateiktas šių Parlamento narių:

Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Horst Schnellhardt, Rafał Trzaskowski, Cristian Dan Preda, Michèle Striffler, Michael Gahler, Joachim Zeller, Nadezhda Neynsky, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Frank Engel ir Mario Mauro PPE frakcijos vardu,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Pino Arlacchi, Patrice Tirolien ir Liisa Jaakonsaari S&D frakcijos vardu,

Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort ir Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu,

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu,

Charles Tannock, Nirj Deva, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba ir Jan Zahradil ECR frakcijos vardu,

Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimtas (P7_TA(2012)0248)


9.5. ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimas (balsavimas)

Diskusijos buvo surengtos 2012 m. gegužės 22 d. (2012 m. gegužės 22 d. posėdžio protokolo 14 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos paskelbtas 2012 m. birželio 13 d. (2012 m. birželio 13 d. posėdžio protokolo 5 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0301/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimtas (P7_TA(2012)0249)


9.6. ES specialusis įgaliotinis žmogaus teisių klausimais (balsavimas)

Rekomendacija Tarybai dėl ES specialiojo įgaliotinio žmogaus teisių klausimais [2012/2088(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0174/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

EUROPOS PARLAMENTO REKOMENDACIJA TARYBAI

Priimta (P7_TA(2012)0250)

Kalbėjo:

Richard Howitt pasiūlė 1 pakeitimo žodinį pakeitimą, kuris buvo įtrauktas.


9.7. Derybos dėl JT sutarties dėl prekybos ginklais (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0276/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0251)


9.8. Dėl rinkimų Demokratinėje Kongo Respublikoje stebėjimo (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0280/2012, B7-0289/2012, B7-0290/2012, B7-0291/2012, B7-0292/2012 ir B7-0295/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0280/2012

(keičiama B7-0280/2012, B7-0289/2012, B7-0290/2012, B7-0291/2012, B7-0292/2012 ir B7-0295/2012):

pateiktas šių Parlamento narių:

Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Michèle Striffler, Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Alf Svensson, Peter Šťastný, Rafał Trzaskowski, Mario Mauro ir Joachim Zeller PPE frakcijos vardu,

Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Thijs Berman, Norbert Neuser ir Michael Cashman S&D frakcijos vardu,

Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Marietje Schaake ir Kristiina Ojuland ALDE frakcijos vardu,

Isabelle Durant, Bart Staes, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini ir Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu,

Charles Tannock, Martin Callanan, Oldřich Vlasák, Jan Zahradil, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba ir Miroslav Ouzký ECR frakcijos vardu,

Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2012)0252)


10. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Christofer Fjellner - A7-0054/2012
Iva Zanicchi, Cristiana Muscardini, Claudio Morganti, Julie Girling, Charles Tannock, Daniel Hannan, Seán Kelly, Elena Băsescu, David Campbell Bannerman ir Syed Kamall

Pranešimas: Jean-Paul Gauzès - A7-0172/2012
Iva Zanicchi, Ewald Stadler, Cristiana Muscardini, Erminia Mazzoni, Petri Sarvamaa, Gianluca Susta, Salvatore Iacolino, Peter Jahr, Dimitar Stoyanov, Julie Girling, Daniël van der Stoep, Daniel Hannan, Elena Băsescu ir Syed Kamall

Pranešimas: Elisa Ferreira - A7-0173/2012
Markus Pieper, Ewald Stadler, Erminia Mazzoni, Peter Jahr, Mitro Repo, Dimitar Stoyanov, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Julie Girling, Daniel Hannan, Sampo Terho, Seán Kelly, Syed Kamall ir Martin Kastler

Daugiametė finansinė programa ir nuosavi ištekliai - B7-0278/2012, B7-0279/2012 ir B7-0303/2012
George Lyon, Peter Jahr, Marina Yannakoudakis, Dimitar Stoyanov, Julie Girling, Daniël van der Stoep, Daniel Hannan, Seán Kelly, Elena Băsescu ir Syed Kamall

ES derybos dėl prekybos su Japonija - B7-0297/2012
Morten Løkkegaard, Peter Jahr, Charles Tannock, Jim Higgins, Seán Kelly, Elena Băsescu ir Syed Kamall

Bisau Gvinėja - RC-B7-0277/2012
Adam Bielan ir Michał Tomasz Kamiński

Sudanas ir Pietų Sudanas - RC-B7-0281/2012
Mitro Repo ir Michał Tomasz Kamiński

ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimas - B7-0301/2012
Paul Murphy, Mitro Repo, Adam Bielan, Jim Higgins, Michał Tomasz Kamiński ir David Campbell Bannerman

Rekomendacija: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A7-0174/2012
Oreste Rossi, Mitro Repo, Charles Tannock ir Elena Băsescu

Derybos dėl JT sutarties dėl prekybos ginklais - B7-0276/2012
Oreste Rossi, Adam Bielan, Charles Tannock ir Michał Tomasz Kamiński

Tolesni veiksmai po rinkimų Demokratinėje Kongo Respublikoje - RC-B7-0280/2012
Zoltán Bagó, Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński ir Elena Băsescu


11. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

°
° ° °

Laima Liucija Andrikienė pranešė apie interesų konfliktą pagal Darbo tvarkos taisyklių I Priedo 3 straipsnio 3 dalį ir nedalyvavo balsuojant dėl José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra parengtos rekomendacijos (A7-0174/2012).


(Posėdis sustabdytas 14.30 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Gianni PITTELLA
Pirmininko pavaduotojas

12. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


13. Europos semestras (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Europos semestras

Olli Rehn (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Corien Wortmann-Kool PPE frakcijos vardu, Stephen Hughes S&D frakcijos vardu, Philippe De Backer ALDE frakcijos vardu, Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu, jis taip pat atsakė į du Csanád'o Szegedi ir Andreas Schwab'o pakėlus mėlynąją kortelę pateiktus klausimus, Franz Obermayr dėl diskusijų eigos, Vicky Ford ECR frakcijos vardu, Mario Borghezio EFD frakcijos vardu, Jürgen Klute GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Angelika Werthmann, Theodor Dumitru Stolojan, Pervenche Berès, Marije Cornelissen, Csanád Szegedi, Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Andreas Schwab ir Elisa Ferreira.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Antonio Cancian, Monika Flašíková Beňová, João Ferreira, Andrew Henry William Brons, Andreas Mölzer ir Franz Obermayr.

Kalbėjo Olli Rehn.

PIRMININKAVO: Oldřich VLASÁK
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: László Andor ir Algirdas Šemeta (Komisijos nariai).

Diskusijos baigtos.


14. Bendrosios rinkos akto ateitis (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Bendrosios rinkos akto ateitis

Michel Barnier (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Andreas Schwab PPE frakcijos vardu, Evelyne Gebhardt S&D frakcijos vardu, Toine Manders ALDE frakcijos vardu, Adam Bielan ECR frakcijos vardu, Roger Helmer EFD frakcijos vardu, jis taip pat atsakė į duMalcolm'o Harbour ir Andreas'o Schwab'o pakėlus mėlynąją kortelę pateiktus klausimus, Nicole Sinclaire, Małgorzata Handzlik, Louis Grech, Jorgo Chatzimarkakis, Malcolm Harbour, Claudio Morganti, Ewald Stadler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, António Fernando Correia de Campos, Hubert Pirker, Bernadette Vergnaud, Constance Le Grip ir Sergio Gaetano Cofferati.

PIRMININKAVO: László SURJÁN
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Danuta Jazłowiecka, Zigmantas Balčytis, João Ferreira, Jaroslav Paška, Seán Kelly ir María Irigoyen Pérez.

Kalbėjo Michel Barnier.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Malcolm Harbour IMCO komiteto vardu „Bendrosios rinkos aktas. Tolesni augimo skatinimo veiksmai“ (B7-0300/2012).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2012 m. birželio 14 d. protokolo 11.6. punktas.


15. Europos bendrovių teisės ateitis (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000110/2012), kurį pateikė Klaus-Heiner Lehne JURI komiteto vardu Komisijai: Europos bendrovių teisės ateitis (B7-0117/2012)

Klaus-Heiner Lehne pateikė žodinį klausimą.

Michel Barnier (Komisijos narys) atsakė į žodinį klausimą

Kalbėjo: Tadeusz Zwiefka PPE frakcijos vardu, Evelyn Regner S&D frakcijos vardu, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu, Amelia Andersdotter Verts/ALE frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Dimitar Stoyanov, Raffaele Baldassarre, Alexandra Thein, Sebastian Valentin Bodu ir Salvatore Iacolino.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Sergio Gaetano Cofferati, Lena Kolarska-Bobińska, Jutta Steinruck ir Jaroslav Paška.

Kalbėjo Michel Barnier.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Klaus-Heiner Lehne JURI komiteto vardu dėl Europos bendrovių teisės ateities (B7-0299/2012).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2012 m. birželio 14 d. protokolo 11.7. punktas.


PIRMININKAVO Georgios PAPASTAMKOS
Pirmininko pavaduotojas

16. Ekonomikos atsigavimas kuriant darbo vietas (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Ekonomikos atsigavimas kuriant darbo vietas

László Andor (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Csaba Őry PPE frakcijos vardu, Pervenche Berès S&D frakcijos vardu, Phil Bennion ALDE frakcijos vardu, Marije Cornelissen Verts/ALE frakcijos vardu, Anthea McIntyre ECR frakcijos vardu, Roger Helmer EFD frakcijos vardu, Inês Cristina Zuber GUE/NGL frakcijos vardu, Thomas Mann, Alejandro Cercas, Marian Harkin, Karima Delli, Jacek Włosowicz, Thomas Händel, Danuta Jazłowiecka, Sylvana Rapti, Jaroslav Paška, Patrick Le Hyaric, Regina Bastos, Emer Costello, Veronica Lope Fontagné, Sergio Gaetano Cofferati, Konstantinos Poupakis, Kinga Göncz ir Heinz K. Becker.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Zofija Mazej Kukovič, Petru Constantin Luhan, Elisabeth Schroedter, Jan Kozłowski ir Evelyn Regner.

Kalbėjo László Andor.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Pervenche Berès EMPL komiteto vardu Ekonomikos atsigavimas kuriant darbo vietas (B7-0275/2012).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2012 m. birželio 14 d. protokolo 11.8. punktas.


17. Didelių avarijų, susijusių su pavojingomis cheminėmis medžiagomis, pavojus ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl didelių avarijų, susijusių su pavojingomis cheminėmis medžiagomis, pavojaus kontrolės [COM(2010)0781 - C7-0011/2011- 2010/0377(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: János Áder (A7-0339/2011)

Richard Seeber (pavaduojantis autorių) pristatė jo pranešimą.

Kalbėjo John Dalli (Komisijos narys).

Kalbėjo: Jacky Hénin (ITRE komiteto nuomonės referentas), Małgorzata Handzlik (IMCO komiteto nuomonės referentas), Zofija Mazej Kukovič PPE frakcijos vardu, Åsa Westlund S&D frakcijos vardu, Vladko Todorov Panayotov ALDE frakcijos vardu, Carl Schlyter Verts/ALE frakcijos vardu, Anna Rosbach ECR frakcijos vardu, Oreste Rossi EFD frakcijos vardu, Alda Sousa GUE/NGL frakcijos vardu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė ir Matthias Groote.

PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Julie Girling, Bogusław Sonik, Judith A. Merkies ir Kriton Arsenis.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Karin Kadenbach, Michèle Rivasi ir Jaroslav Paška.

Kalbėjo: John Dalli ir Richard Seeber, jis taip pat atsakė į Matthias'o Groote pakėlus mėlynąją kortelę pateiktą klausimą.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2012 m. birželio 14 d. protokolo 11.2. punktas.


18. Moterų lyties organų žalojimas (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Moterų lyties organų žalojimas

John Dalli (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Cristiana Muscardini PPE frakcijos vardu, Ana Gomes S&D frakcijos vardu, Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu, Isabelle Durant Verts/ALE frakcijos vardu, Marina Yannakoudakis ECR frakcijos vardu, Mikael Gustafsson GUE/NGL frakcijos vardu, Barbara Matera, Véronique De Keyser, Cecilia Wikström, Nicole Kiil-Nielsen, Emma McClarkin, Sirpa Pietikäinen, Sylvie Guillaume, Teresa Jiménez-Becerril Barrio ir Michael Cashman.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Eija-Riitta Korhola, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, Evelyn Regner, Emer Costello, Oreste Rossi ir Nicole Sinclaire.

Kalbėjo John Dalli.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį baigiantis diskusijoms:

- Marina Yannakoudakis, Konrad Szymański, Martin Callanan, Daniel Hannan, James Nicholson, Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Valdemar Tomaševski ir Julie Girling ECR frakcijos vardu dėl moterų lyties organų žalojimo nutraukimo (B7-0304/2012);

- Ana Gomes, Véronique De Keyser, Sylvie Guillaume, Britta Thomsen, Claude Moraes, Emine Bozkurt ir Minodora Cliveti S&D frakcijos vardu, Rebecca Harms, Isabelle Durant, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Ana Miranda, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Malika Benarab-Attou, Barbara Lochbihler ir Catherine Grèze Verts/ALE frakcijos vardu, Mikael Gustafsson, Kartika Tamara Liotard, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat ir Jacky Hénin GUE/NGL frakcijos vardu, Renate Weber, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Antonyia Parvanova, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica ir Louis Michel ALDE frakcijos vardu dėl moterų lyties organų žalojimo nutraukimo (B7-0307/2012);

- Mariya Nedelcheva, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini ir Joanna Katarzyna Skrzydlewska PPE frakcijos vardu dėl moterų lyties organų žalojimo nutraukimo (B7-0310/2012).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2012 m. birželio 14 d. protokolo 11.9. punktas.


19. Prancūzijos įmonės PIP pagaminti nekokybiški silikoniniai krūtų implantai (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000101/2012), kurį pateikė Philippe Juvin ir Thomas Ulmer PPE frakcijos vardu, Linda McAvan ir Gilles Pargneaux S&D frakcijos vardu, Corinne Lepage ir Antonyia Parvanova ALDE frakcijos vardu, Margrete Auken ir Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu, Marina Yannakoudakis ECR frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu ir Oreste Rossi EFD frakcijos vardu: Nekokybiški Prancūzijos įmonės PIP pagaminti silikoninio gelio krūtų implantai. ES teisės aktų dėl medicinos prietaisų persvarstymas (B7-0118/2012)

Sophie Auconie, Linda McAvan, Margrete Auken, Marina Yannakoudakis, Marisa Matias ir Oreste Rossi pateikė žodinį klausimą.

John Dalli (Komisijos narys) atsakė į žodinį klausimą

Kalbėjo: Elisabetta Gardini PPE frakcijos vardu, Gilles Pargneaux S&D frakcijos vardu ir Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Mairead McGuinness, Evelyn Regner, María Irigoyen Pérez, Marc Tarabella, Karin Kadenbach ir Nicole Sinclaire.

Kalbėjo John Dalli.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Philippe Juvin ir Thomas Ulmer PPE frakcijos vardu, Linda McAvan ir Gilles Pargneaux S&D frakcijos vardu, Corinne Lepage ir Antonyia Parvanova ALDE frakcijos vardu, Margrete Auken ir Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu, Marina Yannakoudakis ECR frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu ir Oreste Rossi EFD frakcijos vardu dėl Prancūzijos įmonės PIP pagamintų nekokybiškų silikoninių krūtų implantų (B7-0302/2012).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2012 m. birželio 14 d. protokolo 11.10. punktas.


20. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 488.324/OJJE).


21. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 21.20 val.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalinis Sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson , Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bearder, Becali, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Stebėtojai

Božinović, Grubišić, Matušić, Plenković, Pupovac, Radoš, Vuljanić


1 priedas. - Audito Rūmų nario skyrimas (Iliana Ivanova, Bulgarija)

Balsavusių Parlamento narių sąrašas

ALDE:

Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Creutzmann, De Backer, Donskis, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schmidt, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Watson, Weber Renate, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR:

Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Harbour, Kamiński, Kožušník, Legutko, McIntyre, Ouzký, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Andreasen, Belder, Bizzotto, Borghezio, Clark, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Morganti, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL:

Ferreira, Händel, Klute, Le Hyaric, Lösing, Matias, Meyer, Murphy, Mélenchon, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Zuber, de Jong

NI:

Becali, Binev, Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Madlener, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov Dimitar, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Stoep

PPE:

Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Becker, Belet, Berlato, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cancian, Casa, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Essayah, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gardini, Gargani, Gauzès, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Hibner, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Jahr, Jazłowiecka, Jordan, Juvin, Járóka, Kaczmarek, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Köstinger, La Via, Le Grip, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Motti, Muscardini, Naranjo Escobar, Nedelcheva, Neynsky, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pallone, Papastamkos, Patrão Neves, Pietikäinen, Pirker, Posselt, Preda, Protasiewicz, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Zver, Zwiefka, Záborská, de Lange, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Šadurskis, Šťastný

S&D:

Alves, Andrés Barea, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cozzolino, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Moraes, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Paşcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Prodi, Rapti, Regner, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tirolien, Toia, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Andersdotter, Auken, Besset, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Hassi, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Romeva i Rueda, Sargentini, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Teisinė informacija - Privatumo politika