Indiċi 
Minuti
PDF 263kWORD 211k
L-Erbgħa, 13 ta' Ġunju 2012 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Kompożizzjoni tal-Parlament
 3.Il-Ginea Bissaw (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Is-Sudan u s-Sudan t'Isfel (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 5.Ftehim kummerċjali tal-UE mal-Kolombja u l-Perù (mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa)
 6.Tħejjija għal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (28-29 ta' Ġunju 2012) - Perspettivi finanzjarji multiannwali u riżorsi proprji (dibattitu)
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  
7.1.Ħatra ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri (Iliana Ivanova - Bulgarija) (votazzjoni)
  
7.2.Rakkomandazzjoni lill-Kunsill dwar is-67 sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti (votazzjoni)
  
7.3.Skema ta' preferenzi tariffarji ġeneralizzati ***I (votazzjoni)
  
7.4.It-tisħiħ tas-sorveljanza ekonomika u baġitarja tal-Istati Membri li jesperjenzaw jew ikunu mhedda b'diffikultajiet gravi fir-rigward tal-istabilità finanzjarja tagħhom fiż-żona tal-euro ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.5.Dispożizzjonijiet komuni għall-monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-abbozzi tal-pjanijiet baġitarji u l-iżgurar tal-korrezzjoni tad-defiċit eċċessiv tal-Istati Membri fiż-żona tal-euro ***I (votazzjoni)
  
7.6.Twessigħ tal-ambitu ġeografiku tal-ħidma tal-BERŻ għar-reġjun tan-Nofsinhar u tal-Lvant tal-Mediterran ***I (votazzjoni)
 8.Seduta formali - Perù
 9.Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)
  
9.1.Perspettivi finanzjarji multiannwali u riżorsi proprji (votazzjoni)
  
9.2.Negozjati kummerċjali tal-UE mal-Ġappun (votazzjoni)
  
9.3.Il-Ginea Bissaw (votazzjoni)
  
9.4.Is-Sudan u s-Sudan t'Isfel (votazzjoni)
  
9.5.Ftehim kummerċjali tal-UE mal-Kolombja u l-Perù (votazzjoni)
  
9.6.Ir-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem (votazzjoni)
  
9.7.In-negozjati dwar it-Trattat tan-NU dwar il-Kummerċ tal-Armi (votazzjoni)
  
9.8.Segwitu tal-elezzjonijiet fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (votazzjoni)
 10.Spjegazzjonijiet tal-vot
 11.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 12.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 13.Is-Semestru Ewropew (dibattitu)
 14.Il-futur tal-Att dwar is-Suq Uniku (dibattitu)
 15.Il-futur tad-Dritt Soċjetarju Ewropew (dibattitu)
 16.Lejn irkupru mogħni bl-impjiegi (dibattitu)
 17.Perikli ta' inċidenti kbar li jinvolvu sustanzi perikolużi ***I (dibattitu)
 18.Mutilazzjoni tal-ġenitali femminili (dibattitu)
 19.Proteżijiet tas-sider difettużi magħmulin minn ġel tas-silikon manifatturati mill-kumpanija Franċiża PIP (dibattitu)
 20.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 21.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
 Anness 1 - Ħatra ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri (Iliana Ivanova - Bulgarija)


PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.05.


2. Kompożizzjoni tal-Parlament

L-awtoritajiet kompetenti tar-Renju Unit avżaw li Martina Anderson ġiet eletta għall-Parlament Ewropew minflok Bairbre de Brún bħala Membru tal-Parlament, b'seħħ mid-data 12 ta' Ġunju 2012.

Bi qbil mal-Artikolu 3(2) tar-Regoli ta' Proċedura, sakemm il-kredenzjali tagħha jkunu vverifikati jew tkun ingħatat deċiżjoni fuq kwalunkwe kontestazzjoni, Martina Anderson tieħu postha fil-Parlament u fil-korpi tiegħu u tgawdi mid-drittijiet kollha marbuta ma' din il-kariga, bil-kundizzjoni li qabel tkun għamlet id-dikjarazzjoni li ma għandha ebda kariga inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew .


3. Il-Ginea Bissaw (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Il-Ginea Bissaw

Id-dibattitu sar fid-data 23 ta' Mejju 2012 (punt 13 tal- Minuti ta' 23.5.2012).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni fil-Ginea Bissaw (B7-0277/2012);

- Charles Goerens f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni fil-Ginea Bissaw (B7-0282/2012);

- Diogo Feio, Filip Kaczmarek, Paulo Rangel, Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Rafał Trzaskowski u Mario Mauro f'isem il-Grupp PPE, dwar il-kolp militari fil-Ginea Bissaw (B7-0283/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari u Ricardo Cortés Lastra f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni fil-Ginea Bissaw (B7-0284/2012);

- João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer u Younous Omarjee f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni fil-Ginea Bissaw (B7-0293/2012);

- Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda u Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-Ginea Bissaw (B7-0294/2012).

Votazzjoni: punt 9.3 tal- Minuti ta' 13.6.2012.


4. Is-Sudan u s-Sudan t'Isfel (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-Sudan u s-Sudan t'Isfel

Id-dibattitu sar fid-data 23 ta' Mejju 2012 (punt 12 tal- Minuti ta' 23.5.2012).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Pino Arlacchi, Patrice Tirolien u Liisa Jaakonsaari f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni fis-Sudan u s-Sudan t'Isfel (B7-0281/2012);

- Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt u Louis Michel f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni bejn is-Sudan u s-Sudan t'Isfel (B7-0285/2012);

- Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Horst Schnellhardt, Rafał Trzaskowski, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Michèle Striffler, Michael Gahler, Joachim Zeller, Nadezhda Neynsky, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli u Frank Engel f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni bejn is-Sudan u s-Sudan t'Isfel (B7-0286/2012);

- Charles Tannock, Nirj Deva, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki u Jan Zahradil f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni bejn is-Sudan u s-Sudan t'Isfel (B7-0287/2012);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Younous Omarjee u João Ferreira f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-Sudan u s-Sudan t'Isfel (B7-0288/2012);

- Judith Sargentini u Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-Sudan/is-Sudan t'Isfel (B7-0298/2012).

Votazzjoni: punt 9.4 tal- Minuti ta' 13.6.2012.


5. Ftehim kummerċjali tal-UE mal-Kolombja u l-Perù (mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000107/2012) imressqa minn Vital Moreira, Bernd Lange u Mário David, f'isem il-Kumitat INTA, lill-Kummissjoni: Ftehim Kummerċjali bejn l-UE u l-Kolombja u l-Perù (2011/0249(NLE)) (B7-0114/2012)

Id-dibattitu sar fid-data 22 ta' Mejju 2012 (punt 14 tal- Minuti ta' 22.5.2012).

Mozzjoni għal riżoluzzjoni ppreżentata fi tmiem id-dibattitu, skont l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura.

- Mário David u Bernd Lange, f'isem il-Kumitat INTA, dwar il-ftehim kummerċjali tal-UE mal-Kolombja u l-Perù (B7-0301/2012).

Votazzjoni: punt 9.5 tal- Minuti ta' 13.6.2012.


6. Tħejjija għal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (28-29 ta' Ġunju 2012) - Perspettivi finanzjarji multiannwali u riżorsi proprji (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Tħejjija għal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (28-29 ta' Ġunju 2012) - Perspettivi finanzjarji multiannwali u riżorsi proprji

Nicolai Wammen (President fil-kariga tal-Kunsill) u José Manuel Barroso (President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu Joseph Daul f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll għall-osservazzjoni ta' Daniel Cohn-Bendit, Hannes Swoboda f'isem il-Grupp S&D, u Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Roger Helmer, Daniel Cohn-Bendit f'isem il-Grupp Verts/ALE, Martin Callanan f'isem il-Grupp ECR, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Graham Watson, Nigel Farage f'isem il-Grupp EFD, Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Lucas Hartong Membru mhux affiljat, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' László Surján, Herbert Reul, Ivailo Kalfin, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' William (The Earl of) Dartmouth, Anne E. Jensen, Helga Trüpel, Jan Zahradil u Marta Andreasen.

PRESIDENZA: Georgios PAPASTAMKOS
Viċi President

Tkellmu Ana Gomes, biex tagħmel mistoqsija "karta blu" lil Marta Andreasen, li wieġbet il-mistoqsija, Takis Hadjigeorgiou, Hans-Peter Martin u Alain Lamassoure.

PRESIDENZA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Viċi President

Tkellmu Göran Färm, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Hans-Peter Martin, Carl Haglund, François Alfonsi, Richard Ashworth, Mario Borghezio, Willy Meyer, Andrew Henry William Brons, Mario Mauro, Patrizia Toia, Sylvie Goulard, Lajos Bokros, Angelika Werthmann, Reimer Böge, Jutta Haug u Liisa Jaakonsaari, biex jagħmel mistoqsija "karta blu" lil Reimer Böge, li wieġeb il-mistoqsija, Alexander Graf Lambsdorff, Jean-Pierre Audy, Anni Podimata, Jean-Luc Dehaene, Catherine Trautmann, Jacek Saryusz-Wolski, Enrique Guerrero Salom, Marian-Jean Marinescu, Constanze Angela Krehl, Jaime Mayor Oreja, Glenis Willmott, Georgios Papastamkos, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' László Surján, Danuta Maria Hübner, Giovanni La Via u Paulo Rangel.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi, Danuta Jazłowiecka, Juan Fernando López Aguilar, Peter van Dalen u Isabelle Durant.

Tkellmu Janusz Lewandowski (Membru tal-Kummissjoni) u Nicolai Wammen.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Marta Andreasen f'isem il-Grupp EFD, dwar il-Qafas Finanzjarju Multiannwali u r-Riżorsi Proprji (B7-0278/2012);

- Martin Callanan, Richard Ashworth, Geoffrey Van Orden, Anthea McIntyre, James Nicholson u Struan Stevenson f'isem il-Grupp ECR, dwar il-Qafas Finanzjarju Multiannwali u r-Riżorsi Proprji (B7-0279/2012);

- Joseph Daul f'isem il-Grupp PPE, Hannes Swoboda f'isem il-Grupp S&D, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, Rebecca Harms u Daniel Cohn-Bendit f'isem il-Grupp Verts/ALE, et Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar Perspettivi Finanzjarji Multiannwali u riżorsi proprji (B7-0303/2012).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.1 tal- Minuti ta' 13.6.2012.


PRESIDENZA: Roberta ANGELILLI
Viċi President

7. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


7.1. Ħatra ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri (Iliana Ivanova - Bulgarija) (votazzjoni)

Rapport dwar il-ħatra proposta ta' Iliana Ivanova bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri [N7-0061/2012 - C7-0111/2012- 2012/0803(NLE)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0188/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)
(votazzjoni bi skrutinju sigriet)
Il-lista tal-Membri li vvutaw hija annessa mal-Minuti (Anness 1 tal- Minuti ta' 13.6.2012)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P7_TA(2012)0239)


7.2. Rakkomandazzjoni lill-Kunsill dwar is-67 sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti (votazzjoni)

Rapport bi proposta għal rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill dwar is-67 sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti [2012/2036(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0186/2012)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

PROPOSTA GĦAL RAKKOMANDAZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW LILL-KUNSILL

Jitqies adottat (P7_TA(2012)0240)


7.3. Skema ta' preferenzi tariffarji ġeneralizzati ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li japplika skema ta' preferenzi tariffarji ġeneralizzati [COM(2011)0241 - C7-0116/2011- 2011/0117(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Christofer Fjellner (A7-0054/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2012)0241)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2012)0241)


7.4. It-tisħiħ tas-sorveljanza ekonomika u baġitarja tal-Istati Membri li jesperjenzaw jew ikunu mhedda b'diffikultajiet gravi fir-rigward tal-istabilità finanzjarja tagħhom fiż-żona tal-euro ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tisħiħ tas-sorveljanza ekonomika u baġitarja tal-Istati Membri li jesperjenzaw jew ikunu mhedda b'diffikultajiet gravi fir-rigward tal-istabilità finanzjarja tagħhom fiż-żona tal-euro [COM(2011)0819 - C7-0449/2011- 2011/0385(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2012)0242)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Jean-Paul Gauzès (rapporteur) ippropona l-posponiment tal-votazzjoni dwar l-abbozz tar-riżoluzzjoni leġiżlattiva skont l-Artikolu 57(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Il-Parlament approva l-proposta. Il-kwistjoni tqieset għalhekk posposta għal rieżami lill-kumitat responsabbli.


7.5. Dispożizzjonijiet komuni għall-monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-abbozzi tal-pjanijiet baġitarji u l-iżgurar tal-korrezzjoni tad-defiċit eċċessiv tal-Istati Membri fiż-żona tal-euro ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dispożizzjonijiet komuni għall-monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-abbozzi tal-pjanijiet baġitarji u l-iżgurar tal-korrezzjoni tad-defiċit eċċessiv tal-Istati Membri fiż-żona tal-euro [COM(2011)0821 - C7-0448/2011- 2011/0386(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Elisa Ferreira (A7-0173/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2012)0243)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Elisa Ferreira (rapporteur) ipproponiet il-posponiment tal-votazzjoni dwar l-abbozz tar-riżoluzzjoni leġiżlattiva skont l-Artikolu 57(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Il-Parlament approva l-proposta. Il-kwistjoni tqieset għalhekk posposta għal rieżami lill-kumitat responsabbli.


7.6. Twessigħ tal-ambitu ġeografiku tal-ħidma tal-BERŻ għar-reġjun tan-Nofsinhar u tal-Lvant tal-Mediterran ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar emendi tal-Ftehim li jistabbilixxi l-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp (il-BERŻ) li jwessgħu l-ambitu ġeografiku tal-ħidma tal-BERŻ għar-reġjun tan-Nofsinhar u tal-Lvant tal-Mediterran. [COM(2011)0905 - C7-0523/2011- 2011/0442(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Slavi Binev (A7-0142/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2012)0244)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2012)0244)

Intervent

Slavi Binev (rapporteur) qabel il-votazzjoni.


PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

8. Seduta formali - Perù

Minn 12.00 san-12.35 saret seduta formali tal-Parlament fl-okkażjoni tad-diskors ta' Ollanta Humala, President tal-Perù.


PRESIDENZA: Roberta ANGELILLI
Viċi President

9. Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)

9.1. Perspettivi finanzjarji multiannwali u riżorsi proprji (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0278/2012, B7-0279/2012 u B7-0303/2012

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B7-0278/2012

Rifjutata

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B7-0279/2012

Rifjutata

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B7-0303/2012

Adottata (P7_TA(2012)0245)

Intervent

Alain Lamassoure (President tal-Kumitat BUDG) wara l-votazzjoni.


9.2. Negozjati kummerċjali tal-UE mal-Ġappun (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0297/2012

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0246)


9.3. Il-Ginea Bissaw (votazzjoni)

Id-dibattitu sar fid-data 23 ta' Mejju 2012 (punt 13 tal- Minuti ta' 23.5.2012).

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 13 ta' Ġunju 2012 (punt 3 tal- Minuti ta' 13.6.2012).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0277/2012, B7-0282/2012, B7-0283/2012, B7-0284/2012, B7-0293/2012 u B7-0294/2012

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0277/2012

(flok B7-0277/2012, B7-0282/2012, B7-0283/2012, B7-0284/2012, B7-0293/2012 u B7-0294/2012):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Diogo Feio, Filip Kaczmarek, Paulo Rangel, Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Rafał Trzaskowski, Monica Luisa Macovei u Mario Mauro f'isem il-Grupp PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari u Ricardo Cortés Lastra f'isem il-Grupp S&D,

Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort u Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE,

Rui Tavares u Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR,

Marisa Matias u Alda Sousa f'isem il-Grupp GUE/NGL.

Adottata (P7_TA(2012)0247)


9.4. Is-Sudan u s-Sudan t'Isfel (votazzjoni)

Id-dibattitu sar fid-data 23 ta' Mejju 2012 (punt 12 tal- Minuti ta' 23.5.2012).

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 13 ta' Ġunju 2012 (punt 4 tal- Minuti ta' 13.6.2012).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0281/2012, B7-0285/2012, B7-0286/2012, B7-0287/2012, B7-0288/2012 u B7-0298/2012

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0281/2012

(flok B7-0281/2012, B7-0285/2012, B7-0286/2012, B7-0287/2012, B7-0288/2012 u B7-0298/2012):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Horst Schnellhardt, Rafał Trzaskowski, Cristian Dan Preda, Michèle Striffler, Michael Gahler, Joachim Zeller, Nadezhda Neynsky, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Frank Engel u Mario Mauro f'isem il-Grupp PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Pino Arlacchi, Patrice Tirolien u Liisa Jaakonsaari f'isem il-Grupp S&D,

Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort u Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE,

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler u Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Charles Tannock, Nirj Deva, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba u Jan Zahradil f'isem il-Grupp ECR,

Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL.

Adottata (P7_TA(2012)0248)


9.5. Ftehim kummerċjali tal-UE mal-Kolombja u l-Perù (votazzjoni)

Id-dibattitu sar fid-data 22 ta' Mejju 2012 (punt 14 tal- Minuti ta' 22.5.2012).

Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni tħabbret fid-data 13 ta' Ġunju 2012 (punt 5 tal- Minuti ta' 13.6.2012).

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0301/2012

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0249)


9.6. Ir-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni lill-Kunsill dwar ir-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem [2012/2088(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0174/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 12)

PROPOSTA GĦAL RAKKOMANDAZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW LILL-KUNSILL

Adottata (P7_TA(2012)0250)

Intervent

Richard Howitt ippropona emenda orali għall-emenda 1, li ġiet aċċettata.


9.7. In-negozjati dwar it-Trattat tan-NU dwar il-Kummerċ tal-Armi (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0276/2012

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0251)


9.8. Segwitu tal-elezzjonijiet fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0280/2012, B7-0289/2012, B7-0290/2012, B7-0291/2012, B7-0292/2012 u B7-0295/2012

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0280/2012

(flok B7-0280/2012, B7-0289/2012, B7-0290/2012, B7-0291/2012, B7-0292/2012 u B7-0295/2012):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Michèle Striffler, Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Alf Svensson, Peter Šťastný, Rafał Trzaskowski, Mario Mauro u Joachim Zeller f'isem il-Grupp PPE,

Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Thijs Berman, Norbert Neuser u Michael Cashman f'isem il-Grupp S&D,

Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Marietje Schaake u Kristiina Ojuland f'isem il-Grupp ALDE,

Isabelle Durant, Bart Staes, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini u Jean Lambert f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Charles Tannock, Martin Callanan, Oldřich Vlasák, Jan Zahradil, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba u Miroslav Ouzký f'isem il-Grupp ECR,

Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL.

Adottata (P7_TA(2012)0252)


10. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 170 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Christofer Fjellner - A7-0054/2012
Iva Zanicchi, Cristiana Muscardini, Claudio Morganti, Julie Girling, Charles Tannock, Daniel Hannan, Seán Kelly, Elena Băsescu, David Campbell Bannerman u Syed Kamall

Rapport Jean-Paul Gauzès - A7-0172/2012
Iva Zanicchi, Ewald Stadler, Cristiana Muscardini, Erminia Mazzoni, Petri Sarvamaa, Gianluca Susta, Salvatore Iacolino, Peter Jahr, Dimitar Stoyanov, Julie Girling, Daniël van der Stoep, Daniel Hannan, Elena Băsescu u Syed Kamall

Rapport Elisa Ferreira - A7-0173/2012
Markus Pieper, Ewald Stadler, Erminia Mazzoni, Peter Jahr, Mitro Repo, Dimitar Stoyanov, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Julie Girling, Daniel Hannan, Sampo Terho, Seán Kelly, Syed Kamall u Martin Kastler

Perspettivi finanzjarji multiannwali u riżorsi proprji - B7-0278/2012, B7-0279/2012 u B7-0303/2012
George Lyon, Peter Jahr, Marina Yannakoudakis, Dimitar Stoyanov, Julie Girling, Daniël van der Stoep, Daniel Hannan, Seán Kelly, Elena Băsescu u Syed Kamall

Negozjati kummerċjali tal-UE mal-Ġappun - B7-0297/2012
Morten Løkkegaard, Peter Jahr, Charles Tannock, Jim Higgins, Seán Kelly, Elena Băsescu u Syed Kamall

Il-Ginea Bissaw - RC-B7-0277/2012
Adam Bielan u Michał Tomasz Kamiński

Is-Sudan u s-Sudan t'Isfel - RC-B7-0281/2012
Mitro Repo u Michał Tomasz Kamiński

Ftehim kummerċjali tal-UE mal-Kolombja u l-Perù - B7-0301/2012
Paul Murphy, Mitro Repo, Adam Bielan, Jim Higgins, Michał Tomasz Kamiński u David Campbell Bannerman

Rakkomandazzjoni José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A7-0174/2012
Oreste Rossi, Mitro Repo, Charles Tannock u Elena Băsescu

In-negozjati dwar it-Trattat tan-NU dwar il-Kummerċ tal-Armi - B7-0276/2012
Oreste Rossi, Adam Bielan, Charles Tannock u Michał Tomasz Kamiński

Segwitu tal-elezzjonijiet fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo - RC-B7-0280/2012
Zoltán Bagó, Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński u Elena Băsescu


11. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.

°
° ° °

Laima Liucija Andrikienė għarrfet b'kunflitt ta' interess skont l-Anness I, Artikolu 3(3) tar-Regoli ta' Proċedura, u ma ħaditx sehem fil-votazzjoni dwar ir-rakkomandazzjoni José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0174/2012).


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.30 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Gianni PITTELLA
Viċi President

12. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


13. Is-Semestru Ewropew (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Is-Semestru Ewropew

Olli Rehn (Viċi President tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Tkellmu Corien Wortmann-Kool f'isem il-Grupp PPE, Stephen Hughes f'isem il-Grupp S&D, Philippe De Backer f'isem il-Grupp ALDE, Sven Giegold f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġeb ukoll għal żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Csanád Szegedi u Andreas Schwab, Franz Obermayr, dwar l-iżvolġiment tad-dibattitu, Vicky Ford f'isem il-Grupp ECR, Mario Borghezio f'isem il-Grupp EFD, Jürgen Klute f'isem il-Grupp GUE/NGL, Angelika Werthmann Membru mhux affiljata, Theodor Dumitru Stolojan, Pervenche Berès, Marije Cornelissen, Csanád Szegedi, Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Andreas Schwab u Elisa Ferreira.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Antonio Cancian, Monika Flašíková Beňová, João Ferreira, Andrew Henry William Brons, Andreas Mölzer u Franz Obermayr.

Tkellem Olli Rehn.

PRESIDENZA: Oldřich VLASÁK
Viċi President

Tkellmu László Andor u Algirdas Šemeta (Membri tal-Kommissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.


14. Il-futur tal-Att dwar is-Suq Uniku (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Il-futur tal-Att dwar is-Suq Uniku

Michel Barnier (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Tkellmu Andreas Schwab f'isem il-Grupp PPE, Evelyne Gebhardt f'isem il-Grupp S&D, Toine Manders f'isem il-Grupp ALDE, Adam Bielan f'isem il-Grupp ECR, Roger Helmer f'isem il-Grupp EFD, li wieġeb ukoll għal żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Malcolm Harbour u Andreas Schwab, Nicole Sinclaire, Małgorzata Handzlik, Louis Grech, Jorgo Chatzimarkakis, Malcolm Harbour, Claudio Morganti, Ewald Stadler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, António Fernando Correia de Campos, Hubert Pirker, Bernadette Vergnaud, Constance Le Grip u Sergio Gaetano Cofferati.

PRESIDENZA: László SURJÁN
Viċi President

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Danuta Jazłowiecka, Zigmantas Balčytis, João Ferreira, Jaroslav Paška, Seán Kelly u María Irigoyen Pérez.

Tkellem Michel Barnier.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Malcolm Harbour, f'isem il-Kumitat IMCO, dwar ‘l-Att dwar is-Suq Uniku": Il-Passi li Jmiss għal Tkabbir " (B7-0300/2012).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.6 tal- Minuti ta' 14.6.2012.


15. Il-futur tad-Dritt Soċjetarju Ewropew (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000110/2012) imressqa minn Klaus-Heiner Lehne, f'isem il-Kumitat JURI, lill-Kummissjoni: Il-Futur tad-Dritt Soċjetarju Ewropew (B7-0117/2012)

Klaus-Heiner Lehne daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija bi tweġiba orali.

Michel Barnier (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija bi tweġiba orali

Tkellmu Tadeusz Zwiefka f'isem il-Grupp PPE, Evelyn Regner f'isem il-Grupp S&D, Cecilia Wikström f'isem il-Grupp ALDE, Amelia Andersdotter f'isem il-Grupp Verts/ALE, Dimitar Stoyanov Membru mhux affiljat, Raffaele Baldassarre, Alexandra Thein, Sebastian Valentin Bodu u Salvatore Iacolino.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Sergio Gaetano Cofferati, Lena Kolarska-Bobińska, Jutta Steinruck u Jaroslav Paška.

Tkellem Michel Barnier.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni ppreżentata fi tmiem id-dibattitu, skont l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura.

- Klaus-Heiner Lehne, f'isem il-Kumitat JURI, dwar il-Futur tad-Dritt Soċjetarju Ewropew (B7-0299/2012).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.7 tal- Minuti ta' 14.6.2012.


PRESIDENZA: Georgios PAPASTAMKOS
Viċi President

16. Lejn irkupru mogħni bl-impjiegi (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Lejn irkupru mogħni bl-impjiegi

László Andor (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Tkellmu Csaba Őry f'isem il-Grupp PPE, Pervenche Berès f'isem il-Grupp S&D, Phil Bennion f'isem il-Grupp ALDE, Marije Cornelissen f'isem il-Grupp Verts/ALE, Anthea McIntyre f'isem il-Grupp ECR, Roger Helmer f'isem il-Grupp EFD, Inês Cristina Zuber f'isem il-Grupp GUE/NGL, Thomas Mann, Alejandro Cercas, Marian Harkin, Karima Delli, Jacek Włosowicz, Thomas Händel, Danuta Jazłowiecka, Sylvana Rapti, Jaroslav Paška, Patrick Le Hyaric, Regina Bastos, Emer Costello, Veronica Lope Fontagné, Sergio Gaetano Cofferati, Konstantinos Poupakis, Kinga Göncz u Heinz K. Becker.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Zofija Mazej Kukovič, Petru Constantin Luhan, Elisabeth Schroedter, Jan Kozłowski u Evelyn Regner.

Tkellem László Andor.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Pervenche Berès, f'isem il-Kumitat EMPL, dwar "Lejn irkupru li jwassal għall-ħolqien abbundanti ta’ impjiegi" (B7-0275/2012).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.8 tal- Minuti ta' 14.6.2012.


17. Perikli ta' inċidenti kbar li jinvolvu sustanzi perikolużi ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kontroll ta' perikli ta' inċidenti kbar li jinvolvu sustanzi perikolużi [COM(2010)0781 - C7-0011/2011- 2010/0377(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: János Áder (A7-0339/2011)

Richard Seeber (flok l-awtur) ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellem John Dalli (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu Jacky Hénin (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Małgorzata Handzlik (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Zofija Mazej Kukovič f'isem il-Grupp PPE, Åsa Westlund f'isem il-Grupp S&D, Vladko Todorov Panayotov f'isem il-Grupp ALDE, Carl Schlyter f'isem il-Grupp Verts/ALE, Anna Rosbach f'isem il-Grupp ECR, Oreste Rossi f'isem il-Grupp EFD, Alda Sousa f'isem il-Grupp GUE/NGL, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė u Matthias Groote.

PRESIDENZA: Roberta ANGELILLI
Viċi President

Tkellmu Julie Girling, Bogusław Sonik, Judith A. Merkies u Kriton Arsenis.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Karin Kadenbach, Michèle Rivasi u Jaroslav Paška.

Tkellmu John Dalli u Richard Seeber, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Matthias Groote.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.2 tal- Minuti ta' 14.6.2012.


18. Mutilazzjoni tal-ġenitali femminili (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Mutilazzjoni tal-ġenitali femminili

John Dalli (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Tkellmu Cristiana Muscardini f'isem il-Grupp PPE, Ana Gomes f'isem il-Grupp S&D, Izaskun Bilbao Barandica f'isem il-Grupp ALDE, Isabelle Durant f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marina Yannakoudakis f'isem il-Grupp ECR, Mikael Gustafsson f'isem il-Grupp GUE/NGL, Barbara Matera, Véronique De Keyser, Cecilia Wikström, Nicole Kiil-Nielsen, Emma McClarkin, Sirpa Pietikäinen, Sylvie Guillaume, Teresa Jiménez-Becerril Barrio u Michael Cashman.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Eija-Riitta Korhola, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, Evelyn Regner, Emer Costello, Oreste Rossi u Nicole Sinclaire.

Tkellem John Dalli.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Marina Yannakoudakis, Konrad Szymański, Martin Callanan, Daniel Hannan, James Nicholson, Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Valdemar Tomaševski u Julie Girling f'isem il-Grupp ECR, dwar it-tmiem tal-mutilazzjoni ġenitali tan-nisa (B7-0304/2012);

- Ana Gomes, Véronique De Keyser, Sylvie Guillaume, Britta Thomsen, Claude Moraes, Emine Bozkurt u Minodora Cliveti f'isem il-Grupp S&D, Rebecca Harms, Isabelle Durant, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Ana Miranda, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Malika Benarab-Attou, Barbara Lochbihler u Catherine Grèze f'isem il-Grupp Verts/ALE, Mikael Gustafsson, Kartika Tamara Liotard, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat u Jacky Hénin f'isem il-Grupp GUE/NGL, Renate Weber, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Antonyia Parvanova, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica u Louis Michel f'isem il-Grupp ALDE, dwar it-tmiem għall-mutilazzjoni ġenitali tan-nisa (B7-0307/2012);

- Mariya Nedelcheva, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini u Joanna Katarzyna Skrzydlewska f'isem il-Grupp PPE, dwar it-tmiem tal-mutilazzjoni ġenitali tan-nisa (B7-0310/2012).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.9 tal- Minuti ta' 14.6.2012.


19. Proteżijiet tas-sider difettużi magħmulin minn ġel tas-silikon manifatturati mill-kumpanija Franċiża PIP (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000101/2012) imressqa minn Philippe Juvin u Thomas Ulmer f'isem il-Grupp PPE, Linda McAvan u Gilles Pargneaux f'isem il-Grupp S&D, Corinne Lepage u Antonyia Parvanova f'isem il-Grupp ALDE, Margrete Auken u Michèle Rivasi f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marina Yannakoudakis f'isem il-Grupp ECR, Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL u Oreste Rossi f'isem il-Grupp EFD: Proteżijiet tas-sider difettużi magħmulin minn ġel tas-silikon manifatturati mill-kumpanija Franċiża PIP: reviżjoni tal-leġiżlazzjoni dwar apparat mediku (B7-0118/2012)

Sophie Auconie, Linda McAvan, Margrete Auken, Marina Yannakoudakis, Marisa Matias u Oreste Rossi daħlu aktar fil-fond dwar il-mistoqsija bi tweġiba orali.

John Dalli (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija bi tweġiba orali

Tkellmu Elisabetta Gardini f'isem il-Grupp PPE, Gilles Pargneaux f'isem il-Grupp S&D, u Izaskun Bilbao Barandica f'isem il-Grupp ALDE.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Mairead McGuinness, Evelyn Regner, María Irigoyen Pérez, Marc Tarabella, Karin Kadenbach u Nicole Sinclaire.

Tkellem John Dalli.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni ppreżentata fi tmiem id-dibattitu, skont l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura.

- Philippe Juvin u Thomas Ulmer f'isem il-Grupp PPE, Linda McAvan u Gilles Pargneaux f'isem il-Grupp S&D, Corinne Lepage u Antonyia Parvanova f'isem il-Grupp ALDE, Margrete Auken u Michèle Rivasi f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marina Yannakoudakis f'isem il-Grupp ECR, Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Oreste Rossi f'isem il-Grupp EFD, dwar il-proteżijiet tas-sider difettużi magħmulin minn ġel tas-silikon manifatturati mill-kumpanija Franċiża PIP (B7-0302/2012).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.10 tal- Minuti ta' 14.6.2012.


20. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 488.324/OJJE).


21. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 21.20.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson , Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bearder, Becali, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Osservaturi

Božinović, Grubišić, Matušić, Plenković, Pupovac, Radoš, Vuljanić


Anness 1 - Ħatra ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri (Iliana Ivanova - Bulgarija)

LISTA TAL-MEMBRI LI ĦADU SEHEM FIL-VOTAZZJONI

ALDE:

Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Creutzmann, De Backer, Donskis, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schmidt, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Watson, Weber Renate, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR:

Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Harbour, Kamiński, Kožušník, Legutko, McIntyre, Ouzký, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Andreasen, Belder, Bizzotto, Borghezio, Clark, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Morganti, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL:

Ferreira, Händel, Klute, Le Hyaric, Lösing, Matias, Meyer, Murphy, Mélenchon, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Zuber, de Jong

NI:

Becali, Binev, Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Madlener, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov Dimitar, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Stoep

PPE:

Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Becker, Belet, Berlato, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cancian, Casa, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Essayah, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gardini, Gargani, Gauzès, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Hibner, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Jahr, Jazłowiecka, Jordan, Juvin, Járóka, Kaczmarek, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Köstinger, La Via, Le Grip, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Motti, Muscardini, Naranjo Escobar, Nedelcheva, Neynsky, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pallone, Papastamkos, Patrão Neves, Pietikäinen, Pirker, Posselt, Preda, Protasiewicz, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Zver, Zwiefka, Záborská, de Lange, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Šadurskis, Šťastný

S&D:

Alves, Andrés Barea, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cozzolino, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Moraes, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Paşcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Prodi, Rapti, Regner, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tirolien, Toia, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Andersdotter, Auken, Besset, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Hassi, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Romeva i Rueda, Sargentini, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Avviż legali - Politika tal-privatezza