Index 
Proces-verbal
PDF 247kWORD 220k
Miercuri, 13 iunie 2012 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Componenţa Parlamentului
 3.Guineea-Bissau (propuneri de rezoluţie depuse)
 4.Sudan şi Sudanul de Sud (propuneri de rezoluţie depuse)
 5.Acordul comercial dintre UE și Columbia și Peru (propunere de rezoluţie déposée)
 6.Pregătirea Consiliului European din 28-29 iunie 2012 - Cadrul financiar multianual şi resursele proprii (dezbatere)
 7.Votare
  
7.1.Numirea unui membru al Curţii de Conturi (Iliana Ivanova - Bulgaria) (vot)
  
7.2.Recomandare adresată Consiliului privind cea de a 67-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (vot)
  
7.3.Sistemul de preferințe tarifare generalizate ***I (vot)
  
7.4.Supravegherea economică și bugetară a statelor membre cu dificultăți grave în ceea ce privește stabilitatea lor financiară în zona euro ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.5.Monitorizarea și evaluarea proiectelor de planuri bugetare și asigurarea corectării deficitelor excesive ale statelor membre din zona euro ***I (vot)
  
7.6.Extinderea domeniului de aplicare geografic al operațiunilor BERD la sudul și estul Mării Mediterane ***I (vot)
 8.Şedinţă solemnă - Peru
 9.Votare (continuare)
  
9.1.Cadrul financiar multianual şi resursele proprii (vot)
  
9.2.Negocierile comerciale dintre UE şi Japonia (vot)
  
9.3.Guineea-Bissau (vot)
  
9.4.Sudan şi Sudanul de Sud (vot)
  
9.5.Acordul comercial dintre UE și Columbia și Peru (vot)
  
9.6.Reprezentantul special al UE pentru drepturile omului (vot)
  
9.7.Negocierile pentru Tratatul ONU privind comerțul cu arme (vot)
  
9.8.Monitorizarea alegerilor din Republica Democrată Congo (vot)
 10.Explicaţii privind votul
 11.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 12.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 13.Semestrul european (dezbatere)
 14.Viitorul Actului privind piața unică (dezbatere)
 15.Viitorul dreptului european al societăților comerciale (dezbatere)
 16.Către o redresare generatoare de locuri de muncă (dezbatere)
 17.Pericolele de accidente majore care implică substanțe periculoase ***I (dezbatere)
 18.Mutilarea genitală feminină (dezbatere)
 19.Implanturile mamare din silicon gel defectuoase produse de întreprinderea franceză PIP (dezbatere)
 20.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 21.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ
 Anexa 1 - Numirea unui membru al Curţii de Conturi (Iliana Ivanova - Bulgaria)


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Preşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.05.


2. Componenţa Parlamentului

Autorităţile du Royaume-Uni competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Martina Anderson, în locul lui Bairbre de Brún, ca deputată în Parlament, cu efect de la 12 iunie 2012.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestaţie, Martina Anderson se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament şi în organele acestuia, cu condiţia să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcţie incompatibilă cu cea de deputată în Parlamentul European.


3. Guineea-Bissau (propuneri de rezoluţie depuse)

Declaraţia Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Guineea-Bissau

Dezbaterea a avut loc la 23 mai 2012 (punctul 13 al PV din 23.5.2012).

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Charles Tannock, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Guineea-Bissau (B7-0277/2012);

- Charles Goerens, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Guineea-Bissau (B7-0282/2012);

- Diogo Feio, Filip Kaczmarek, Paulo Rangel, Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Rafał Trzaskowski şi Mario Mauro, în numele Grupului PPE, referitoare la lovitura de stat militară din Guineea-Bissau (B7-0283/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari şi Ricardo Cortés Lastra, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Guineea-Bissau (B7-0284/2012);

- João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer şi Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Guineea-Bissau (B7-0293/2012);

- Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda şi Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Guineea-Bissau (B7-0294/2012).

Vot: punctul 9.3 al PV din 13.6.2012.


4. Sudan şi Sudanul de Sud (propuneri de rezoluţie depuse)

Declaraţia Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Sudan şi Sudanul de Sud

Dezbaterea a avut loc la 23 mai 2012 (punctul 12 al PV din 23.5.2012).

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Pino Arlacchi, Patrice Tirolien şi Liisa Jaakonsaari, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Sudan și Sudanul de Sud (B7-0281/2012);

- Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt şi Louis Michel, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Sudan și Sudanul de Sud (B7-0285/2012);

- Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Horst Schnellhardt, Rafał Trzaskowski, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Michèle Striffler, Michael Gahler, Joachim Zeller, Nadezhda Neynsky, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli şi Frank Engel, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Sudan și Sudanul de Sud (B7-0286/2012);

- Charles Tannock, Nirj Deva, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki şi Jan Zahradil, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Sudan și Sudanul de Sud (B7-0287/2012);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Younous Omarjee şi João Ferreira, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Sudan și Sudanul de Sud (B7-0288/2012);

- Judith Sargentini şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Sudan/Sudanul de Sud (B7-0298/2012).

Vot: punctul 9.4 al PV din 13.6.2012.


5. Acordul comercial dintre UE și Columbia și Peru (propunere de rezoluţie déposée)

Întrebare orală (O-000107/2012) adresată de Vital Moreira, Bernd Lange şi Mário David, în numele Comisiei INTA, Comisiei: Acordul comercial între Uniunea Europeană și Republica Columbia și Republica Peru (2011/0249(NLE)) (B7-0114/2012)

Dezbaterea a avut loc la 22 mai 2012 (punctul 14 al PV din 22.5.2012).

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Mário David şi Bernd Lange, în numele INTA, referitoare la acordul comercial dintre UE, Columbia și Peru (B7-0301/2012).

Vot: punctul 9.5 al PV din 13.6.2012.


6. Pregătirea Consiliului European din 28-29 iunie 2012 - Cadrul financiar multianual şi resursele proprii (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Pregătirea Consiliului European din 28-29 iunie 2012 - Cadrul financiar multianual şi resursele proprii

Nicolai Wammen (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi José Manuel Barroso (Preşedintele Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Joseph Daul, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, la o interpelare din partea lui Daniel Cohn-Bendit, Hannes Swoboda, în numele Grupului S&D, şi Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Roger Helmer, Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE, Martin Callanan, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Graham Watson, Nigel Farage, în numele Grupului EFD, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Lucas Hartong, neafiliat, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către László Surján, Herbert Reul, Ivailo Kalfin, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către William (The Earl of) Dartmouth, Anne E. Jensen, Helga Trüpel, Jan Zahradil şi Marta Andreasen.

A PREZIDAT: Georgios PAPASTAMKOS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Ana Gomes, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” Martei Andreasen, care a răspuns, Takis Hadjigeorgiou, Hans-Peter Martin şi Alain Lamassoure.

A PREZIDAT: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Göran Färm, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Hans-Peter Martin, Carl Haglund, François Alfonsi, Richard Ashworth, Mario Borghezio, Willy Meyer, Andrew Henry William Brons, Mario Mauro, Patrizia Toia, Sylvie Goulard, Lajos Bokros, Angelika Werthmann, Reimer Böge, Jutta Haug şi Liisa Jaakonsaari, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” lui Reimer Böge, la care acesta a răspuns, Alexander Graf Lambsdorff, Jean-Pierre Audy, Anni Podimata, Jean-Luc Dehaene, Catherine Trautmann, Jacek Saryusz-Wolski, Enrique Guerrero Salom, Marian-Jean Marinescu, Constanze Angela Krehl, Jaime Mayor Oreja, Glenis Willmott, Georgios Papastamkos, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către László Surján, Danuta Maria Hübner, Giovanni La Via şi Paulo Rangel.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi, Danuta Jazłowiecka, Juan Fernando López Aguilar, Peter van Dalen şi Isabelle Durant.

Au intervenit: Janusz Lewandowski (membru al Comisiei) şi Nicolai Wammen.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Marta Andreasen, în numele Grupului EFD, referitoare la cadrul financiar multianual și la resursele proprii (B7-0278/2012);

- Martin Callanan, Richard Ashworth, Geoffrey Van Orden, Anthea McIntyre, James Nicholson şi Struan Stevenson, în numele Grupului ECR, referitoare la cadrul financiar multianual și la resursele proprii (B7-0279/2012);

- Joseph Daul, în numele Grupului PPE, Hannes Swoboda, în numele Grupului S&D, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Rebecca Harms şi Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE, și Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la cadrul financiar multianual și la resursele proprii (B7-0303/2012).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.1 al PV din 13.6.2012.


A PREZIDAT: Roberta ANGELILLI
Vicepreşedintă

7. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


7.1. Numirea unui membru al Curţii de Conturi (Iliana Ivanova - Bulgaria) (vot)

Raport referitor la propunerea de numire a Ilianei Ivanova ca membră a Curții de Conturi [N7-0061/2012 - C7-0111/2012- 2012/0803(NLE)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Inés Ayala Sender (A7-0188/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)
(vot secret)
Lista participanţilor la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 1 al PV din 13.6.2012)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2012)0239)


7.2. Recomandare adresată Consiliului privind cea de a 67-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (vot)

Raport conținând o propunere de recomandare a Parlamentului European adresată Consiliului privind cea de a 67-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite [2012/2036(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0186/2012)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE RECOMANDARE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ADRESATĂ CONSILIULUI

Considerată adoptată (P7_TA(2012)0240)


7.3. Sistemul de preferințe tarifare generalizate ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de aplicare a unui sistem de preferințe tarifare generalizate [COM(2011)0241 - C7-0116/2011- 2011/0117(COD)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Christofer Fjellner (A7-0054/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2012)0241)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2012)0241)


7.4. Supravegherea economică și bugetară a statelor membre cu dificultăți grave în ceea ce privește stabilitatea lor financiară în zona euro ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind consolidarea supravegherii economice și bugetare a statelor membre afectate sau amenințate de dificultăți grave în ceea ce privește stabilitatea lor financiară în zona euro [COM(2011)0819 - C7-0449/2011- 2011/0385(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2012)0242)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Jean-Paul Gauzès (raportor) a propus amânarea votării propunerii de rezoluție legislativă, în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) dn Regulamentul de procedură.

Parlamentul și-a exprimat acordul cu privire la această propunere. Prin urmare, chestiunea a fost transmisă comisiei competente spre reexaminare.


7.5. Monitorizarea și evaluarea proiectelor de planuri bugetare și asigurarea corectării deficitelor excesive ale statelor membre din zona euro ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind dispozițiile comune pentru monitorizarea și evaluarea proiectelor de planuri bugetare și pentru asigurarea corectării deficitelor excesive ale statelor membre din zona euro [COM(2011)0821 - C7-0448/2011- 2011/0386(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Elisa Ferreira (A7-0173/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2012)0243)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Elisa Ferreira (raportor) a propus amânarea votării propunerii de rezoluție legislativă, în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) dn Regulamentul de procedură .

arlamentul și-a exprimat acordul cu privire la această propunere. Prin urmare, chestiunea a fost transmisă comisiei competente spre reexaminare.


7.6. Extinderea domeniului de aplicare geografic al operațiunilor BERD la sudul și estul Mării Mediterane ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului referitoare la modificările aduse Acordului privind înființarea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în vederea extinderii domeniului de aplicare geografic al operațiunilor BERD la sudul și estul Mării Mediterane [COM(2011)0905 - C7-0523/2011- 2011/0442(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Slavi Binev (A7-0142/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2012)0244)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2012)0244)

Intervenţie

Slavi Binev (raportor) înaintea votării.


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

8. Şedinţă solemnă - Peru

De la 12.00 la 12.35, Parlamentul s-a reunit în şedinţă solemnă cu ocazia alocuțiunii Președintelui Republicii Peru, Ollanta Humala.


A PREZIDAT: Roberta ANGELILLI
Vicepreşedintă

9. Votare (continuare)

9.1. Cadrul financiar multianual şi resursele proprii (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0278/2012, B7-0279/2012 şi B7-0303/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B7-0278/2012

Respins

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B7-0279/2012

Respins

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B7-0303/2012

Adoptat (P7_TA(2012)0245)

Intervenţie

Alain Lamassoure (preşedintele Comisiei BUDG) după votare.


9.2. Negocierile comerciale dintre UE şi Japonia (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0297/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2012)0246)


9.3. Guineea-Bissau (vot)

Dezbaterea a avut loc la 23 mai 2012 (punctul 13 al PV din 23.5.2012).

Propunerile de rezoluţie au fost anunţate la 13 iunie 2012 (punctul 3 al PV din 13.6.2012).

Propuneri de rezoluţii B7-0277/2012, B7-0282/2012, B7-0283/2012, B7-0284/2012, B7-0293/2012 şi B7-0294/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0277/2012

(care înlocuieşte B7-0277/2012, B7-0282/2012, B7-0283/2012, B7-0284/2012, B7-0293/2012 şi B7-0294/2012):

depusă de următorii deputaţi:

Diogo Feio, Filip Kaczmarek, Paulo Rangel, Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Rafał Trzaskowski, Monica Luisa Macovei şi Mario Mauro, în numele Grupului PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari şi Ricardo Cortés Lastra, în numele Grupului S&D,

Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort şi Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE,

Rui Tavares şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock, în numele Grupului ECR,

Marisa Matias şi Alda Sousa, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2012)0247)


9.4. Sudan şi Sudanul de Sud (vot)

Dezbaterea a avut loc la 23 mai 2012 (punctul 12 al PV din 23.5.2012).

Propunerile de rezoluţie au fost anunţate la 13 iunie 2012 (punctul 4 al PV din 13.6.2012).

Propuneri de rezoluţii B7-0281/2012, B7-0285/2012, B7-0286/2012, B7-0287/2012, B7-0288/2012 şi B7-0298/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0281/2012

(care înlocuieşte B7-0281/2012, B7-0285/2012, B7-0286/2012, B7-0287/2012, B7-0288/2012 şi B7-0298/2012):

depusă de următorii deputaţi:

Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Horst Schnellhardt, Rafał Trzaskowski, Cristian Dan Preda, Michèle Striffler, Michael Gahler, Joachim Zeller, Nadezhda Neynsky, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Frank Engel şi Mario Mauro, în numele Grupului PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Pino Arlacchi, Patrice Tirolien şi Liisa Jaakonsaari, în numele Grupului S&D,

Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort şi Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE,

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock, Nirj Deva, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba şi Jan Zahradil, în numele Grupului ECR,

Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2012)0248)


9.5. Acordul comercial dintre UE și Columbia și Peru (vot)

Dezbaterea a avut loc la 22 mai 2012 (punctul 14 al PV din 22.5.2012).

Propunerea de rezoluţie a fost anunţată la 13 iunie 2012 (punctul 5 al PV din 13.6.2012).

Propunere de rezoluţie B7-0301/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2012)0249)


9.6. Reprezentantul special al UE pentru drepturile omului (vot)

Recomandare adresată Consiliului referitoare la Reprezentantul special al Uniunii Europene pentru drepturile omului [2012/2088(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0174/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE RECOMANDARE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ADRESATĂ CONSILIULUI

Adoptat (P7_TA(2012)0250)

Intervenţie

Richard Howitt a propus un amendament oral la amendamentul 1, care a fost admis.


9.7. Negocierile pentru Tratatul ONU privind comerțul cu arme (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0276/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2012)0251)


9.8. Monitorizarea alegerilor din Republica Democrată Congo (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0280/2012, B7-0289/2012, B7-0290/2012, B7-0291/2012, B7-0292/2012 şi B7-0295/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0280/2012

(care înlocuieşte B7-0280/2012, B7-0289/2012, B7-0290/2012, B7-0291/2012, B7-0292/2012 şi B7-0295/2012):

depusă de următorii deputaţi:

Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Michèle Striffler, Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Alf Svensson, Peter Šťastný, Rafał Trzaskowski, Mario Mauro şi Joachim Zeller, în numele Grupului PPE,

Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Thijs Berman, Norbert Neuser şi Michael Cashman, în numele Grupului S&D,

Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Marietje Schaake şi Kristiina Ojuland, în numele Grupului ALDE,

Isabelle Durant, Bart Staes, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini şi Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock, Martin Callanan, Oldřich Vlasák, Jan Zahradil, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba şi Miroslav Ouzký, în numele Grupului ECR,

Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2012)0252)


10. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Christofer Fjellner - A7-0054/2012
Iva Zanicchi, Cristiana Muscardini, Claudio Morganti, Julie Girling, Charles Tannock, Daniel Hannan, Seán Kelly, Elena Băsescu, David Campbell Bannerman şi Syed Kamall

Raport Jean-Paul Gauzès - A7-0172/2012
Iva Zanicchi, Ewald Stadler, Cristiana Muscardini, Erminia Mazzoni, Petri Sarvamaa, Gianluca Susta, Salvatore Iacolino, Peter Jahr, Dimitar Stoyanov, Julie Girling, Daniël van der Stoep, Daniel Hannan, Elena Băsescu şi Syed Kamall

Raport Elisa Ferreira - A7-0173/2012
Markus Pieper, Ewald Stadler, Erminia Mazzoni, Peter Jahr, Mitro Repo, Dimitar Stoyanov, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Julie Girling, Daniel Hannan, Sampo Terho, Seán Kelly, Syed Kamall şi Martin Kastler

Cadrul financiar multianual şi resursele proprii - B7-0278/2012, B7-0279/2012 şi B7-0303/2012
George Lyon, Peter Jahr, Marina Yannakoudakis, Dimitar Stoyanov, Julie Girling, Daniël van der Stoep, Daniel Hannan, Seán Kelly, Elena Băsescu şi Syed Kamall

Negocierile comerciale dintre UE şi Japonia - B7-0297/2012
Morten Løkkegaard, Peter Jahr, Charles Tannock, Jim Higgins, Seán Kelly, Elena Băsescu şi Syed Kamall

Guineea-Bissau - RC-B7-0277/2012
Adam Bielan şi Michał Tomasz Kamiński

Sudan şi Sudanul de Sud - RC-B7-0281/2012
Mitro Repo şi Michał Tomasz Kamiński

Acordul comercial dintre UE și Columbia și Peru - B7-0301/2012
Paul Murphy, Mitro Repo, Adam Bielan, Jim Higgins, Michał Tomasz Kamiński şi David Campbell Bannerman

Raecomandare José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A7-0174/2012
Oreste Rossi, Mitro Repo, Charles Tannock şi Elena Băsescu

Negocierile pentru Tratatul ONU privind comerțul cu arme - B7-0276/2012
Oreste Rossi, Adam Bielan, Charles Tannock şi Michał Tomasz Kamiński

Monitorizarea alegerilor din Republica Democrată Congo - RC-B7-0280/2012
Zoltán Bagó, Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński şi Elena Băsescu


11. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.

°
° ° °

Laima Liucija Andrikienė a făcut public un conflict de interese, în conformitate cu anexa I articolul 3 alinealul (2) din Regulamentul de procedură și nu a particpat la votarea recomandării José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0174/2012).


(Şedinţa, suspendată la 14.30, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Gianni PITTELLA
Vicepreşedinte

12. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


13. Semestrul european (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Semestrul european

Olli Rehn (vicepreşedinte al Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Corien Wortmann-Kool, în numele Grupului PPE, Stephen Hughes, în numele Grupului S&D, Philippe De Backer, în numele Grupului ALDE, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” Csanád Szegedi şi Andreas Schwab, Franz Obermayr, privind desfășurarea dezbaterii, Vicky Ford, în numele Grupului ECR, Mario Borghezio, în numele Grupului EFD, Jürgen Klute, în numele Grupului GUE/NGL, Angelika Werthmann, neafiliată, Theodor Dumitru Stolojan, Pervenche Berès, Marije Cornelissen, Csanád Szegedi, Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Andreas Schwab şi Elisa Ferreira.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Antonio Cancian, Monika Flašíková Beňová, João Ferreira, Andrew Henry William Brons, Andreas Mölzer şi Franz Obermayr.

A intervenit Olli Rehn.

A PREZIDAT: Oldřich VLASÁK
Vicepreşedinte

Au intervenit: László Andor şi Algirdas Šemeta (membri ai Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.


14. Viitorul Actului privind piața unică (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Viitorul Actului privind piața unică

Michel Barnier (membru al Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Andreas Schwab, în numele Grupului PPE, Evelyne Gebhardt, în numele Grupului S&D, Toine Manders, în numele Grupului ALDE, Adam Bielan, în numele Grupului ECR, Roger Helmer, în numele Grupului EFD, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” Malcolm Harbour şi Andreas Schwab, Nicole Sinclaire, Małgorzata Handzlik, Louis Grech, Jorgo Chatzimarkakis, Malcolm Harbour, Claudio Morganti, Ewald Stadler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, António Fernando Correia de Campos, Hubert Pirker, Bernadette Vergnaud, Constance Le Grip şi Sergio Gaetano Cofferati.

A PREZIDAT: László SURJÁN
Vicepreşedinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Danuta Jazłowiecka, Zigmantas Balčytis, João Ferreira, Jaroslav Paška, Seán Kelly şi María Irigoyen Pérez.

A intervenit Michel Barnier.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Malcolm Harbour, în numele Comisiei IMCO, referitoare la Actul privind piața unică: următoarele etape în direcția creșterii (B7-0300/2012).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.6 al PV din 14.6.2012.


15. Viitorul dreptului european al societăților comerciale (dezbatere)

Întrebare orală (O-000110/2012) adresată de Klaus-Heiner Lehne, în numele Comisiei JURI, Comisiei: Viitorul dreptului european al societăților comerciale (B7-0117/2012)

Klaus-Heiner Lehne a dezvoltat întrebarea orală.

Michel Barnier (membru al Comisiei) a răspuns la întrebarea orală.

Au intervenit: Tadeusz Zwiefka, în numele Grupului PPE, Evelyn Regner, în numele Grupului S&D, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, Amelia Andersdotter, în numele Grupului Verts/ALE, Dimitar Stoyanov, neafiliat, Raffaele Baldassarre, Alexandra Thein, Sebastian Valentin Bodu şi Salvatore Iacolino.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Sergio Gaetano Cofferati, Lena Kolarska-Bobińska, Jutta Steinruck şi Jaroslav Paška.

A intervenit Michel Barnier.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Klaus-Heiner Lehne, în numele Comisiei JURI, referitoare la viitorul dreptului european al societăților comerciale (B7-0299/2012).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.7 al PV din 14.6.2012.


A PREZIDAT: Georgios PAPASTAMKOS
Vicepreședinte

16. Către o redresare generatoare de locuri de muncă (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Către o redresare generatoare de locuri de muncă

László Andor (membru al Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Csaba Őry, în numele Grupului PPE, Pervenche Berès, în numele Grupului S&D, Phil Bennion, în numele Grupului ALDE, Marije Cornelissen, în numele Grupului Verts/ALE, Anthea McIntyre, în numele Grupului ECR, Roger Helmer, în numele Grupului EFD, Inês Cristina Zuber, în numele Grupului GUE/NGL, Thomas Mann, Alejandro Cercas, Marian Harkin, Karima Delli, Jacek Włosowicz, Thomas Händel, Danuta Jazłowiecka, Sylvana Rapti, Jaroslav Paška, Patrick Le Hyaric, Regina Bastos, Emer Costello, Veronica Lope Fontagné, Sergio Gaetano Cofferati, Konstantinos Poupakis, Kinga Göncz şi Heinz K. Becker.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Zofija Mazej Kukovič, Petru Constantin Luhan, Elisabeth Schroedter, Jan Kozłowski şi Evelyn Regner.

A intervenit László Andor.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Pervenche Berès, în numele Comisiei EMPL, referitoare la Comunicarea Comisiei intitulată „Către o redresare generatoare de locuri de muncă” (B7-0275/2012).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.8 al PV din 14.6.2012.


17. Pericolele de accidente majore care implică substanțe periculoase ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase [COM(2010)0781 - C7-0011/2011- 2010/0377(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: János Áder (A7-0339/2011)

Richard Seeber (supleant al autorului) a prezentat raportul..

A intervenit John Dalli (membru al Comisiei).

Au intervenit: Jacky Hénin (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Małgorzata Handzlik (raportoarea pentru aviz a Comisiei IMCO), Zofija Mazej Kukovič, în numele Grupului PPE, Åsa Westlund, în numele Grupului S&D, Vladko Todorov Panayotov, în numele Grupului ALDE, Carl Schlyter, în numele Grupului Verts/ALE, Anna Rosbach, în numele Grupului ECR, Oreste Rossi, în numele Grupului EFD, Alda Sousa, în numele Grupului GUE/NGL, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė şi Matthias Groote.

A PREZIDAT: Roberta ANGELILLI
Vicepreşedintă

Au intervenit: Julie Girling, Bogusław Sonik, Judith A. Merkies şi Kriton Arsenis.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Karin Kadenbach, Michèle Rivasi şi Jaroslav Paška.

Au intervenit: John Dalli și Richard Seeber, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Matthias Groote.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.2 al PV din 14.6.2012.


18. Mutilarea genitală feminină (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Mutilarea genitală feminină

John Dalli (membru al Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Cristiana Muscardini, în numele Grupului PPE, Ana Gomes, în numele Grupului S&D, Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, Isabelle Durant, în numele Grupului Verts/ALE, Marina Yannakoudakis, în numele Grupului ECR, Mikael Gustafsson, în numele Grupului GUE/NGL, Barbara Matera, Véronique De Keyser, Cecilia Wikström, Nicole Kiil-Nielsen, Emma McClarkin, Sirpa Pietikäinen, Sylvie Guillaume, Teresa Jiménez-Becerril Barrio şi Michael Cashman.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Eija-Riitta Korhola, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, Evelyn Regner, Emer Costello, Oreste Rossi şi Nicole Sinclaire.

A intervenit John Dalli.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Marina Yannakoudakis, Konrad Szymański, Martin Callanan, Daniel Hannan, James Nicholson, Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Valdemar Tomaševski şi Julie Girling, în numele Grupului ECR, referitoare la încetarea mutilării genitale feminine (B7-0304/2012);

- Ana Gomes, Véronique De Keyser, Sylvie Guillaume, Britta Thomsen, Claude Moraes, Emine Bozkurt şi Minodora Cliveti, în numele Grupului S&D, Rebecca Harms, Isabelle Durant, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Ana Miranda, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Malika Benarab-Attou, Barbara Lochbihler şi Catherine Grèze, în numele Grupului Verts/ALE, Mikael Gustafsson, Kartika Tamara Liotard, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat şi Jacky Hénin, în numele Grupului GUE/NGL, Renate Weber, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Antonyia Parvanova, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica şi Louis Michel, în numele Grupului ALDE, referitoare la încetarea mutilării genitale feminine (B7-0307/2012);

- Mariya Nedelcheva, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini şi Joanna Katarzyna Skrzydlewska, în numele Grupului PPE, referitoare la încetarea mutilării genitale feminine (B7-0310/2012).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.9 al PV din 14.6.2012.


19. Implanturile mamare din silicon gel defectuoase produse de întreprinderea franceză PIP (dezbatere)

Întrebare orală (O-000101/2012) adresată de Philippe Juvin şi Thomas Ulmer, în numele Grupului PPE, Linda McAvan şi Gilles Pargneaux, în numele Grupului S&D, Corinne Lepage şi Antonyia Parvanova, în numele Grupului ALDE, Margrete Auken şi Michèle Rivasi, în numele Grupului Verts/ALE, Marina Yannakoudakis, în numele Grupului ECR, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL și Oreste Rossi, în numele Grupului EFD: Implanturile mamare din silicon gel defectuoase produse de întreprinderea franceză PIP: revizuirea legislației UE privind dispozitivele medicale (B7-0118/2012)

Sophie Auconie, Linda McAvan, Margrete Auken, Marina Yannakoudakis, Marisa Matias şi Oreste Rossi au dezvoltat întrebarea orală.

John Dalli (membru al Comisiei) a răspuns la întrebarea orală.

Au intervenit: Elisabetta Gardini, în numele Grupului PPE, Gilles Pargneaux, în numele Grupului S&D, şi Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Mairead McGuinness, Evelyn Regner, María Irigoyen Pérez, Marc Tarabella, Karin Kadenbach şi Nicole Sinclaire.

A intervenit John Dalli.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Philippe Juvin şi Thomas Ulmer, în numele Grupului PPE, Linda McAvan şi Gilles Pargneaux, în numele Grupului S&D, Corinne Lepage şi Antonyia Parvanova, în numele Grupului ALDE, Margrete Auken şi Michèle Rivasi, în numele Grupului Verts/ALE, Marina Yannakoudakis, în numele Grupului ECR, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, şi Oreste Rossi, în numele Grupului EFD, referitoare la implanturile mamare defectuoase din silicon gel, produse de întreprinderea franceză PIP (B7-0302/2012).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.10 al PV din 14.6.2012.


20. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 488.324/OJJE).


21. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 21.20.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson , Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bearder, Becali, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Observatori

Božinović, Grubišić, Matušić, Plenković, Pupovac, Radoš, Vuljanić


Anexa 1 - Numirea unui membru al Curţii de Conturi (Iliana Ivanova - Bulgaria)

LISTA DEPUTAŢILOR CARE AU PARTICIPAT LA VOT

ALDE:

Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Creutzmann, De Backer, Donskis, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schmidt, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Watson, Weber Renate, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR:

Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Harbour, Kamiński, Kožušník, Legutko, McIntyre, Ouzký, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Andreasen, Belder, Bizzotto, Borghezio, Clark, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Morganti, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL:

Ferreira, Händel, Klute, Le Hyaric, Lösing, Matias, Meyer, Murphy, Mélenchon, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Zuber, de Jong

NI:

Becali, Binev, Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Madlener, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov Dimitar, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Stoep

PPE:

Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Becker, Belet, Berlato, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cancian, Casa, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Essayah, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gardini, Gargani, Gauzès, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Hibner, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Jahr, Jazłowiecka, Jordan, Juvin, Járóka, Kaczmarek, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Köstinger, La Via, Le Grip, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Motti, Muscardini, Naranjo Escobar, Nedelcheva, Neynsky, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pallone, Papastamkos, Patrão Neves, Pietikäinen, Pirker, Posselt, Preda, Protasiewicz, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Zver, Zwiefka, Záborská, de Lange, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Šadurskis, Šťastný

S&D:

Alves, Andrés Barea, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cozzolino, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Moraes, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Paşcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Prodi, Rapti, Regner, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tirolien, Toia, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Andersdotter, Auken, Besset, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Hassi, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Romeva i Rueda, Sargentini, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate