Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 14. juuni 2012 - Strasbourg

2. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)

Parlamendile on edastatud järgmise delegeeritud õigusakti projekt:

Komisjoni 4. juuni 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr .../..., millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks, teabega alusindeksite kohta ning sõltumatute raamatupidajate või audiitorite koostatud aruande nõudega - C(2012)3505 - tähtaeg: 04.09.2012.

saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

nõuandev komisjon : JURI

Õigusteave - Privaatsuspoliitika