Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 14. kesäkuuta 2012 - Strasbourg

2. Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)

Parlamentille on toimitettu seuraava luonnos säädösvallan siirron nojalla annettavaksi säädökseksi:

Komission delegoitu asetus (EU) …/…, annettu 4.6.2012, asetuksen (EY) N:o 809/2004 muuttamisesta esitteen käyttöön annettua suostumusta koskevien tietojen, kohde-etuuksina olevia indeksejä koskevien tietojen sekä riippumattomana asiantuntijana toimivan hyväksytyn tilintarkastajan tai liikkeeseenlaskijan tilintarkastajan lausuntoa koskevan vaatimuksen osalta - C(2012)3505 - määräaika: 4.9.2012.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

lausuntoa varten: JURI

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö