Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2012 m. birželio 14 d. - Strasbūras

2. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis)

Parlamentui buvo perduotas šis deleguotojo akto projektas:

2012 m. birželio 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. …/..., kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 809/2004 nuostatos dėl informacijos apie sutikimą leisti naudoti prospektą, dėl informacijos apie bazinius indeksus ir dėl reikalavimo pateikti nepriklausomų apskaitininkų ar auditorių parengtą ataskaitą - C(2012)3505 – Terminas : 2012 09 04.

perduota atsakingam komitetui : ECON

nuomonė: JURI

Teisinė informacija - Privatumo politika