Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 14 juni 2012 - Straatsburg

2. Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement)

Het volgende ontwerp van gedelegeerde handeling is aan het Parlement toegezonden:

Gedelegeerde verordening (EU) nr. .../... van de Commissie van 4.6.2012 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 809/2004 wat de informatie over de toestemming tot het gebruik van het prospectus, de informatie over onderliggende indexen en het vereiste van een door onafhankelijke accountants opgesteld verslag betreft - C(2012)3505 - termijn: 04.09.2012.

verwezen naar ten principale: ECON

advies: JURI.

Juridische mededeling - Privacybeleid