Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 14. juni 2012 - Strasbourg

3. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltning var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning (EU) nr. …/… om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af spinetoram (XDE-175) i eller på visse produkter (D021044/02 - 2012/2679(RPS) - frist: 04/07/2012)

henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: AGRI

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik