Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 14. kesäkuuta 2012 - Strasbourg

3. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)

Seuraava valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluva täytäntöönpanotoimenpiteitä koskeva ehdotus on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteen III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse spinetoramin (XDE-175) jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D021044/02 - 2012/2679(RPS) - määräaika: 04/07/2012)

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: AGRI

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö