Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2012 m. birželio 14 d. - Strasbūras

3. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)

Parlamentui pateikti šis įgyvendinimo priemonės projektas, kuriam taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 III priedas dėl didžiausios leidžiamosios spinetoramo (XDE-175) likučių koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų (D021044/02 - 2012/2679(RPS) - Terminas: 2012 07 04)


perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: AGRI

Teisinė informacija - Privatumo politika