Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 14 iunie 2012 - Strasbourg

3. Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)

Următorul proiect de măsuri de executare, care intră sub incidenţa procedurii de reglementare cu control, a fost transmis Parlamentului:

- Regulamentul (UE) nr. …/… al Comisei de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru spinetoram (XDE-175) din sau de pe anumite produse (D021044/02 - 2012/2679(RPS) - termen: 04/07/2012)

retrimis fond: ENVI
aviz: AGRI

Aviz juridic - Politica de confidențialitate