Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 14 juni 2012 - Strasbourg

3. Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

  • - Kommissionens förordning (EU) nr …/… om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för spinetoram (XDE-175) i eller på vissa produkter (D021044/02 - 2012/2679(RPS) - tidsfrist: 04/07/2012)

    hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
    rådgivande utskott: AGRI
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy