Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 14. juni 2012 - Strasbourg

4. Offentlige høringer og tilgængeligheden heraf på alle EU-sprog (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse fra Kommissionen: Offentlige høringer og tilgængeligheden heraf på alle EU-sprog

Forhandlingen havde fundet sted den 11. juni 2012 (punkt 20 i protokollen af 11.6.2012).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Olga Sehnalová og Petra Kammerevert for S&D-Gruppen og Doris Pack, Marco Scurria, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein og Roberta Angelilli for PPE-Gruppen om offentlige høringer og tilgængeligheden heraf på alle EU-sprog (B7-0306/2012)

- Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells og Nathalie Griesbeck for ALDE-Gruppen og Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, François Alfonsi, Ana Miranda, Jean-Jacob Bicep og Catherine Grèze for Verts/ALE-Gruppen om offentlige høringer og tilgængeligheden heraf på alle EU-sprog (B7-0316/2012)

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Inês Cristina Zuber og Jacky Hénin for GUE/NGL-Gruppen om offentlige høringer og tilgængeligheden heraf på alle EU-sprog (B7-0317/2012).

Afstemning: punkt 11.4 i protokollen af 14.6.2012.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik