Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2012. június 14., Csütörtök - Strasbourg

4. Nyilvános konzultációk és ezek elérhetősége az EU valamennyi hivatalos nyelvén (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság nyilatkozata: Nyilvános konzultációk és ezek elérhetősége az EU valamennyi hivatalos nyelvén

A vita időpontja: 2012. június 11. (2012.6.11-i jegyzőkönyv, 20. pont).

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Olga Sehnalová és Petra Kammerevert, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Doris Pack, Marco Scurria, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein és Roberta Angelilli, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a nyilvános konzultációkról és azoknak az EU összes hivatalos nyelvén való elérhetőségéről (B7-0306/2012);

- Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells és Nathalie Griesbeck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, François Alfonsi, Ana Miranda, Jean-Jacob Bicep és Catherine Grèze, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a nyilvános konzultációkról és azoknak az EU összes hivatalos nyelvén való elérhetőségéről (B7-0316/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Inês Cristina Zuber és Jacky Hénin, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a nyilvános konzultációkról és azoknak az EU összes hivatalos nyelvén való elérhetőségéről (B7-0317/2012).

Szavazás: 2012.6.14-i jegyzőkönyv, 11.4. pont.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat