Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2012 m. birželio 14 d. - Strasbūras

4. Viešosios konsultacijos ir jų prieinamumas visomis ES kalbomis (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pareiškimas: Viešosios konsultacijos ir jų prieinamumas visomis ES kalbomis

Diskusijos buvo surengtos 2012 m. birželio 11 d. (punktas 20 protokolo 11.6.2012).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį baigiantis diskusijoms:

- Olga Sehnalová ir Petra Kammerevert S&D frakcijos vardu, Doris Pack, Marco Scurria, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein ir Roberta Angelilli PPE frakcijos vardu – dėl viešųjų konsultacijų ir jų prieinamumo visomis ES kalbomis (B7-0306/2012);

- Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells ir Nathalie Griesbeck ALDE frakcijos vardu, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, François Alfonsi, Ana Miranda, Jean-Jacob Bicep ir Catherine Grèze Verts/ALE frakcijos vardu – dėl viešųjų konsultacijų ir jų prieinamumo visomis ES kalbomis (B7-0316/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Inês Cristina Zuber ir Jacky Hénin GUE/NGL frakcijos vardu – dėl viešųjų konsultacijų ir jų prieinamumo visomis ES kalbomis (B7-0317/2012).

Balsavimas: punktas 11.4 protokolo 14.6.2012.

Teisinė informacija - Privatumo politika