Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 14. junij 2012 - Strasbourg

4. Javna posvetovanja in njihova razpoložljivost v vseh jezikih EU (vloženi predlogi resolucij)

Izjava Komisije: Javna posvetovanja in njihova razpoložljivost v vseh jezikih EU

Razprava je potekala 11. junija 2012 (točka 20 zapisnika z dne 11. 6. 2012).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Olga Sehnalová in Petra Kammerevert v imenu skupine S&D, Doris Pack, Marco Scurria, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein in Roberta Angelilli v imenu skupine PPE o javnih posvetovanjih in njihovi razpoložljivosti v vseh jezikih EU (B7-0306/2012);

- Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells in Nathalie Griesbeck v imenu skupine ALDE, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, François Alfonsi, Ana Miranda, Jean-Jacob Bicep in Catherine Grèze v imenu skupine Verts/ALE o javnih posvetovanjih in njihovi razpoložljivosti v vseh jezikih EU (B7-0316/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Inês Cristina Zuber in Jacky Hénin v imenu skupine GUE/NGL o javnih posvetovanjih in njihovi razpoložljivosti v vseh jezikih EU (B7-0317/2012).

Glasovanje: točka 11.4 zapisnika z dne 14.6.2012.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov